Thursday 18 July 2024 | 6 : 19 pm

วิจัยใหม่เผยการดื่ม ‘ซุปไก่สกัด’ ทุกวัน ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการ ‘จดจำ’ ของสมองได้

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวและกระแสต่างๆ ฉงนสงสัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ “ซุปไก่สกัด” ล่าสุด มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ตีพิมพ์ผลการศึกษาแบบ Meta-analysis ชิ้นใหม่ เกี่ยวกับการบริโภคซุปไก่สกัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ในวารสารวิชาการ ‘Nutritional Neuroscience‘ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การดื่มซุปไก่สกัดทุกวัน ช่วยพัฒนาความจำเพื่อใช้ในการทำงาน (Working Memory) และเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเข้าใจ นักวิจัยยังชี้ว่า การดื่มซุปไก่สกัดยังช่วยป้องกันปัญหาความจำถดถอยในผู้สูงอายุอีกด้วย

ดร.จุง อึน คิม นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า “เราทำการศึกษาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์งานวิจัยจำนวน 1,760 ชิ้น ที่เกี่ยวกับการบริโภคซุปไก่สกัด ที่มีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเข้าใจ ก่อนที่จะทำการศึกษากับกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองจำนวน 794 คน (ซึ่งเป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่าการศึกษาแบบ Meta-analysis ครั้งก่อนๆ ที่เคยศึกษาในหัวข้อเดียวกันนี้ถึง 2 เท่า) เราแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยๆ 7 กลุ่ม โดยให้ดื่มซุปไก่สกัดในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 70 มิลลิลิตร และ 140 มิลลิลิตร ในระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 7 วัน ไปจนถึง 28 วัน โดยมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอกที่ทำจากโปรตีนน้ำนมผสมสีคาราเมล และเราได้ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยาถึง 23 แบบทดสอบด้วยกัน ก่อนที่จะทำการประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปเป็นผลวิจัย”

“ผลการศึกษาชี้ชัดว่า การบริโภคซุปไก่สกัดในปริมาณ 140 มิลลิลิตรหรือเทียบเท่ากับปริมาณซุปไก่สกัดที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด 2 ขวด มีผลดีต่อผู้บริโภค ในเรื่องการเพิ่มความสามารถด้านการจดจำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองในด้านการบริหารจัดการ (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานระดับสูงของสมองที่ควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และการกระทำ ช่วยให้เริ่มต้น ลงมือทำ และมุ่งมั่นจนทำงานเสร็จ บรรลุผลตามเป้าหมาย

มากไปกว่านั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าการบริโภคซุปไก่สกัดส่งผลดีต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาความถดถอยด้านความจำ และผู้ที่มีภาวะเครียดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม เพราะช่วยลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดอีกด้วย” ดร.คิม กล่าว

แต่ถึงอย่างไร ซุปไก่สกัดจะมีประโยชน์ไม่ได้ครอบจักรวาล แต่ควรรับประทานให้หลากหลายและครบ 5 หมู่ เพื่อให้สารอาหารครบถ้วน อีกทั้งควรพบแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

**ที่มาของข้อมูล : วารสาร Nutritional Neuroscience บทความวิชาการ : Daily consumption of essence of chicken improves cognitive function: a systematically searched meta-analysis of randomized controlled trial

เครดิต : Brand Buffet