Wednesday 17 July 2024 | 11 : 52 pm

ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ

กระแสใส่ใจดูแลสุขภาพ เป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยให้ความสำคัญ ทำให้การออกกำลังกายที่เคยเป็นกิจกรรมยามว่าง กลายเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของหลายๆ คนในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้มีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรง และยังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคต่างๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติการใช้ชีวิต กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน แปลงมากมาย ยิ่งทำให้คนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น แม้จะเป็นสัญญาณดีที่คนไทยหันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสร้างรูปร่างตามที่ต้องการ แต่ก็มีการออกกำลังกายโดยปราศจากความรู้หรือวิธีการที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะอาจส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมายจากการออกกำลังกายผิดวิธี

อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) ผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสคลับในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์หลัก ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท-เซเลบริตี้ ฟิตเนส มีความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของคนไทย จึงอยากชวนเชิญทั้งคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วและมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้น หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เนื่องจากปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายของคนไทยส่วนใหญ่มักจะศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเอง แม้จะเป็นเรื่องดีที่มีการศึกษาค้นคว้า แต่ความเป็นมือใหม่อาจจะไม่มีความชำนาญ จึงมีโอกาสเลือกออกกำลังกายผิดวิธี หรือไม่มีความเหมาะสมกับร่างกาย ทำให้กระทบต่อสุขภาพมีปัญหาตามมาหลายอย่าง ได้แก่

1.การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ เนื่องจากท่าทางที่ไม่ถูกต้องระยะเวลาที่เล่นไม่เหมาะสม หรือน้ำหนักที่ใช้ยกมากเกินไป

2.ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน เช่น ออกกำลังกายมากไปทำให้ประจำเดือนขาด หรือมาไม่ปกติ

3.ส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่เพิ่มขึ้น แต่กลับลดลงเพราะการใช้พลังงานในการออกกำลังกายมากเกินไป เพราะคิดว่ายิ่งออกกำลังกายเยอะจะยิ่งแข็งแรง

4.เกิดอาการหน้ามืด เนื่องจากการออกกำลังกายอย่างหักโหมมากเกินไปเกินขีดจำกัด

5.ท่าออกกำลังกายที่ไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักและรูปร่าง ส่งผลให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บตามมาได้

การปรึกษา “เทรนเนอร์มืออาชีพ” ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกกำลังกาย จึงมีความสำคัญที่มาควบคู่กันกับการออกกำลังกาย เพราะเทรนเนอร์จะสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเชิงลึก เพื่อให้แต่ละคนเลือกวิธีออกกำลังกายได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของร่างกาย จึงเปรียบเสมือนการมีที่ปรึกษา หรือมีเพื่อนคอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายโดยตรง โดยความพิเศษของการมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยดูแลมีหลากหลายด้าน อย่างเช่น   

  • สามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน เพราะเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์สูง จะรู้ว่าแต่ละคนต้องการอะไร วิธีออกกำลังกายแบบใดที่มีความเหมาะกับสุขภาพร่างกายของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน
  • นอกจากการออกกำลังกายแล้ว เทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีความเชี่ยวชาญยังจะให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการ อาหารที่ต้องรับประทานสามารถเลือกปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน และยังให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองโดยรวมด้วย  
  • เห็นพัฒนาการหรือ progress ในการออกกำลังกายตามแผนการที่เทรนเนอร์ส่วนตัววางไว้ให้ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  • การมีเทรนเนอร์ส่วนตัว จะทำให้ผู้ออกกำลังกายมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายได้ตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วขึ้นและมีความปลอดภัย

“การเลือกเทรนเนอร์” ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน ควรเลือกมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะจะมีความเข้าใจจุดอ่อน และจุดที่ควรเสริมสร้างร่างกายของแต่ละบุคคลในการออกกำลังกาย โดย Fitness First และ Celebrity Fitness มีเทรนเนอร์มืออาชีพมากมาย ล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย พร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำในเชิงลึก จัดทำแผนการออกกำลังกายที่ถูกหลัก เพื่อให้สามารถพัฒนาร่างกายตามแผนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย สร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น ไม่ว่าในวันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว หรือกำลังเริ่มต้น การเลือกใช้บริการเทรนเนอร์ส่วนตัว (Personal Trainer) มืออาชีพ เป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนโลกการออกกำลังกายของทุกคนให้ถูกหลักและถูกวิธี สร้างร่างกายให้แข็งแรงและฟิตไปด้วยกัน