Sunday 3 December 2023 | 5 : 05 am

ตอกย้ำเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยไทย!! สจล. เผยนโยบาย ‘สุขภาพคนไทยยั่งยืน’ พร้อมโชว์การทดสอบประสิทธิภาพ ‘เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ์ ครั้งแรกของโลก’

สจล. โดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ แจงความคืบหน้าแผนก่อสร้าง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) ตั้งเป้าเสร็จ ปี 2566

เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ์ ครั้งแรกของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เผยโรดแมปสุขภาพคนไทยยั่งยืน สู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ “Maid in Thailand” โชว์ตัวอย่างความเสร็จ อาทิ นวัตกรรมเทเลเฮลท์ที่น่าสนใจ อาทิ ‘เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ์ ครั้งแรกของโลก’ ที่สามารถตรวจพบและระบุตำแหน่งโควิดกลายพันธุ์ที่น่ากังวลได้ถึง 8 สายพันธุ์ ‘Cloud Design วัดสัญญาณชีพ ครั้งแรกของไทย’ ที่ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เน้นอำนวยความสะดวก-ป้องกันเชื้อทีมแพทย์ พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลจำนวนมาก อาทิ รถตู้ตรวจโควิดเชิงรุก SWAB TEST MOBILE พระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ล่าสุดขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน-ประชาชน เพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยแพทย์พบผู้เสี่ยงติดเชื้อเร็วขึ้นสามเท่า ! อย่างไรก็ตาม จากแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) ที่มุ่งลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศ พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของคนไทย คาดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2566

Cloud Design วัดสัญญาณชีพ ครั้งแรกของไทย

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถให้เพื่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว ผ่านเลขที่บัญชีมูลนิธิฯ 693-0-32393-4 หรือบริจาค 100 บาท เพียงกด *948*1960*100# ฯลฯ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ผ่าน https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL และ https://kmchf-pp.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี @kmitlhospital หมายเลขโทรศัพท์ 092-548-2640 และ 092-454-8160

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ได้ผลักดันการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ กลุ่ม ‘นวัตกรรมทางการแพทย์’ ผ่านการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในหลากมิติ ทั้งในการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก การรักษา ตลอดจนการติดตามอาการผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในการทำงานและการป้องกันเชื้อของทีมแพทย์  โดยที่ผ่านมา นักวิจัย สจล. ได้พัฒนานวัตกรรมหลากรูปแบบส่งต่อถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขจำนวนมาก ภายใต้ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ทั้งเครื่องช่วยหายใจ KMITL Mini Emergency Ventilator รถตู้ตรวจโควิดเชิงรุก SWAB TEST MOBILE พระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ล่าสุดได้ขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบของการพัฒนารถตู้ตรวจเชื้อเชิงรุก ที่มาพร้อมช่องตรวจถึง 3 ช่องบริการ หนุนแพทย์พบผู้เสี่ยงติดเชื้อเร็วขึ้นถึงสามเท่า ฯลฯ

แอปพลิเคชัน ตรวจเชื้อโควิดแบบเรืองแสง

โดยล่าสุด สจล. ได้รับการจัดอันดับเป็น ‘มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับ 1 ในประเทศไทย’ จากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) จากจุดแข็งของ สจล. ที่สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนมีหลักสูตรแพทย์นวัตกร ที่พร้อมปั้นบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการรักษา และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้ในอนาคต จึงนำไปสู่การวางรากฐานด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ยั่งยืนของคนไทย ผ่านการจัดสร้าง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่มุ่งลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศ พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาของคนไทย ตลอดจนเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมเพื่อการส่งออก ที่คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2566 ภายใต้วงเงินก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา สจล. ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนจำนวนมาก ศ. ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเสริมว่า สจล. ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ หรือ Health Tech เพื่อรองรับการรักษาในยุคดิจิทัล ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอไอ (AI) ไอโอที (IoT) มาช่วยในการรักษาทางการแพทย์ โดยในวิกฤตโควิด-19 นักวิจัย สจล. สามารถพัฒนานวัตกรรมเอไอได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูง อาทิ ‘เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ์ ครั้งแรกของโลก’ ที่สามารถตรวจพบและระบุตำแหน่งโควิดกลายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) ได้ถึง 8 สายพันธุ์ และล่าสุดสามารถตรวจเจอโควิดสายพันธุ์ลูกผสม อินเดีย-อังกฤษ ได้แล้ว ‘Cloud Design วัดสัญญาณชีพ ครั้งแรกของไทย’ ที่ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนาม ได้แบบใกล้ชิดและไร้การสัมผัส ‘แอปฯ ตรวจเชื้อโควิดแบบเรืองแสง’ ช่วยแพทย์รู้ผลผู้ติดเชื้อใน 45 นาที เร็วกว่าการตรวจผ่านห้องแลปถึง 3 เท่า ‘เมนูกระตุ้นภูมิคุ้มกัน-ป้องกันโควิด’ ที่มีสมุนไพรไทยเป็นองค์ประกอบในอาหาร ให้สารสำคัญที่มีส่วนเสริมภูมิคุ้นกันและป้องกันโควิดจำนวนมาก

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ

ทั้งนี้ คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ #ให้เพื่อสร้าง เพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ผ่านการ กดบริจาคตามจิตศรัทธา เข้าบัญชีมูลนิธิฯ เลขที่บัญชี 693-0-32393-4 กดบริจาค 100 บาท เพียงกด *948*1960*100# และโทรออก ซื้อเสื้อให้เพื่อสร้าง ในราคาตัวละ 299 บาท

เมนูกระตุ้นภูมิคุ้มกัน-ป้องกันโควิด

ติดตามกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL และ https://kmchf-pp.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @kmitlhospital โทร.092-548-2640 และ 092-454-8160

Latest