Tuesday 18 June 2024 | 10 : 02 pm

RISC โดย MQDC รวมพลังภาครัฐ–เอกชน สร้างย่านสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้า ติดตั้ง ‘Fresh One’ เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ใจกลางกรุงเทพฯ

  • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำแนวคิด ‘For All Well-Being’ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพันธมิตรนำโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ Fresh One (เฟรซ วัน)
  • สร้างย่านสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้า ด้วยเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง อัตราการฟอกอากาศได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ย่านราชประสงค์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำพันธกิจหลักในเรื่อง ‘For All Well-Being’ หรือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลกอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “Fresh One (เฟรซ วัน)” ซึ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง ที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสามารถกรองฝุ่นพิษ PM 2.5 โดย “Fresh One (เฟรซ วัน) ได้ติดตั้งแล้วที่บริเวณหน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศในระดับคนเดินเท้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของฝุ่นที่เก็บได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของเมืองต่อไป

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC กล่าวว่า “RISC โดย MQDC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยคุณภาพชีวิตภายในอาคารเป็นหลัก เนื่องจากคนเราใช้ชีวิตในอาคารกว่า 90% ต่อวัน แต่จากปัญหาวิกฤตของคุณภาพอากาศเมื่อปีที่แล้ว เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ RISC ต้องการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ครอบคลุมภายนอกอาคาร เราจึงต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ขึ้นมา 2 เทคโนโลยี จากการศึกษาถึงระบบที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้แก่ 1. หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ซึ่งถูกนำมาใช้กับ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง ที่เปิดตัวไปเมืองกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และ 2. เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) ที่ถูกนำมาใช้กับ “Fresh One” ที่ในขณะนี้กำลังติดตั้งบริเวณ หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ”

สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตจะใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด โดยผ่านแผ่นกรองที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

“สาเหตุที่ RISC เลือกพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง 2 เทคโนโลยี เพราะจากการศึกษาพบว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกอากาศ และไม่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษามากนัก เหมาะสำหรับการฟอกอากาศระดับเมือง นอกจากนั้น ยังมีแผนเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องฟอกอากาศตลอดปี 2563 นี้ เพื่อดูประสิทธิภาพเครื่องฟอกที่มี สภาวะอากาศต่างกันในแต่ละฤดูกาล ด้วยอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและทิศทางลมต่างกัน เพื่อเข้าใจพฤติกรรมฝุ่นที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำฝุ่นที่เก็บได้นำไปวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น ก่อนขยายผลออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคต ตามเป้าหมายของ MQDC และ RISC ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. รู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ RISC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางนวัตกรรมที่มีมากมายในโลกนี้ ในการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเมืองในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยทาง สวทช. และ RISC ได้นำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Fresh One (เฟรซ วัน) จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศให้กับสังคม”

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2020  ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ Bangkok Design Week 2020 ได้รับเกียรติจากทาง RISC ในการนำเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ‘Fresh One (เฟรซ วัน)’ และหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด “ฟ้าใส” มาเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เคสในงาน เราภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งทำให้ Bangkok Design Week 2020 สามารถกระจายพื้นที่การจัดแสดงผลงานได้มากขึ้น และเป็นการขยายฐานผู้ชมงานได้กว้างขึ้นด้วย ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศถือเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Bangkok Design Week 2020 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป”

ชาย ศรีวิกรม์

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ มีความภูมิใจที่ MQDC เลือกมาเป็นสมาชิกสมาคมฯ และมีส่วนในการร่วมพัฒนาย่านราชประสงค์ ผมขอชื่นชมเจตนารมณ์ในการสร้างคุณภาพชิวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เพียงลูกบ้านของ MQDC เท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงสังคมส่วนรวมอีกด้วย ซึ่ง RISC นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผมจึงเชื่อมั่นว่าการติดตั้ง Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต จำนวน 6 เครื่องในย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครและมีผู้คนสัญจรถึง 600,000 คนต่อวัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตทางอากาศบริเวณราชประสงค์ และหวังว่า MQDC จะนำข้อมูลฝุ่นที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุด และขยายออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของ MQDC ต่อไป”

ทั้งนี้ “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ตั้งอยู่หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดําริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ และ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนหย่อม Family Park ของโครงการ 101 True Digital Park โดยทั้งสองเครื่องจะทำการติดตั้งตลอดปี 2563