Sunday 14 April 2024 | 8 : 23 am

‘แม็คกรุ๊ป’ ท็อปฟอร์ม ปิดปีบัญชี 2566 กำไร-รายได้พุ่งทะลุเป้า

“แม็คกรุ๊ป” ปิดปีบัญชี 2566 สุดหรู โชว์กำไร 644 ล้าน เพิ่มขึ้น 32.5% กวาดรายได้ 3,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% ทะลุเป้าหมายที่วางไว้จะโต 20% รับอานิสงส์ยอดช้อปสนั่น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ เดินหน้าขยายจุดขาย บอร์ดอนุมัติปันผลงวดครึ่งปีหลังอีก 0.36 บาท หนุนทั้งปีปันผล 0.81 บาท

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2566 (1 กรกฎาคม 2565-30 มิถุนายน 2566) ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จเติบโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ที่จะโต 20% และยังคงทำสถิติสูงสุด โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158 ล้านบาท หรือ 32.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 486 ล้าน โดยมีอัตรากำไรสุทธิ 17.4% สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 16.5% รวมทั้งยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับสูงที่ระดับ 64.8%

ทั้งนี้ในงวดปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้ารวม 3,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 747 ล้านบาท หรือ 25.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงการขยายช่องทางการขายเพิ่มต่อเนื่อง โดยเปิดเพิ่มอีก 52 แห่ง เพื่อรองรับกำลังซื้อที่กลับสู่ภาวะปกติ   

“รายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางจำหน่าย โดยร้านค้าปลีกของตนเอง (Free-standing Shop) มีสัดส่วน 66% มีรายได้ 2,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 624 ล้านบาทหรือ 34.8%,  ห้างสรรพสินค้า มีสัดส่วน 22% มีรายได้ 798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาทหรือ 20.3%, ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) มีสัดส่วน 9% มีรายได้ 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาทหรือ 8.4%” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป กล่าว

นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.36 บาท ทำให้ทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 0.81 บาท โดยในงวดครึ่งแรกของปีจ่ายปันผลไปแล้วหุ้นละ 0.45 บาท หรือจ่ายปันผลในอัตราเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ และจะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) ในวันที่ 2 พ.ย.2566

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวรวม 1,727 ล้านบาท ลดลง 269 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิ.ย. 2565 เนื่องจากมีกิจกรรมการลงทุน 464 ล้านบาท เช่น ซื้ออาคาร อุปกรณ์ ขยายจุดขาย 52 แห่ง และการสร้างศูนย์กระจายสินค้า Mc Fulfillment Center ที่เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน ก.ค.2566 ที่ผ่านมา จำนวน 400 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 66 ล้านบาท 

“บริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากยังคงสถานะเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ขณะที่กระแสเงินสดในมือที่ลดลงจากการลงทุนศูนย์กระจายสินค้า Mc Fulfillment Center ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า ลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้นด้วย”

นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวถึงแนวโน้มผลดำเนินงานปีบัญชี 2567 ว่า จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี  ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะดำเนินกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้สามารถเติบโตได้ในเลขสองหลัก อีกทั้งการที่ประเทศไทยกำลังมีรัฐบาลใหม่หลังการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เรียบร้อยแล้วคาดว่ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป