Sunday 3 December 2023 | 11 : 50 am

กทปส. แนะนำรายการดีๆ เพื่อเยาวชนไทย กับรายการ ‘สุภาษิต คำ ปัง ปัง’

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. แนะนำรายการดีๆ ผ่านโครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำโดย บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด

รายการ “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย สามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และรู้ถึงที่มา รากภาษาไทยในอดีต เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

          กทปส. ฝากติดตามรับชมผลงาน “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) ได้ที่

          Youtube Channel       : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

          Playlist                     : https://www.youtube.com/playlist…

          Website                   : https://btfp.nbtc.go.th/portfolio.aspx

          Facebook                 : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

          Twitter                     : https://twitter.com/BTFP8

Latest