Monday 4 December 2023 | 2 : 22 pm

6 ข้อง่ายๆ ที่ทุกคนช่วยกันทำได้ เพื่อลดปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านอย่างยั่งยืน

ปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อและแก้ไขกันไม่ตกแม้ว่าจะมีการร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร์ส เพ็ทแคร์ เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี อีกทั้งการรณรงค์ให้คนทั่วไปพิจารณาการอุปการะสัตว์เลี้ยงจากสถานพักพิงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง ตามแนวทาง Better Cities for PetsTM ของมาร์ส เพ็ทแคร์ได้

การลดปัญหา และช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงไร้บ้านสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการช่วยกันทำตาม 6 ข้อนี้

1.ทำความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน สัตว์เลี้ยงส่วนมากมักถูกทอดทิ้งเนื่องจากความไม่รับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเจ้าของ อาทิ การล้มป่วย การย้ายบ้าน และภัยพิบัติ ฉะนั้น ก่อนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัว ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบเผื่ออนาคตเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงต้องถูกทอดทิ้ง

2.การทำหมันสัตว์เลี้ยงของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงตั้งครรภ์จากการผสมพันธุ์โดยไม่ตั้งใจ และลดประชากรสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

3.การอุปการะสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน เพื่อช่วยลดความแออัดในสถานพักพิงสัตว์เลี้ยง และให้สัตว์เลี้ยงได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวที่พร้อมดูแลเขา สถานพักพิงสัตว์เลี้ยงมักมีสัตว์เลี้ยงหลากหลาย ผู้สนใจอุปการะสัตว์เลี้ยงจะสามารถเลือกหาสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับครอบครัวและไลฟ์สไตล์ของตนเองได้

4.การคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อยพลัดหลงจากครอบครัวเนื่องจากการปิดบ้านไม่มิดชิดหรือหลุดออกจากบ้านผ่านช่องโหว่ต่างๆ ฉะนั้น หากท่านจะให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอกตัวบ้าน ท่าน ควรสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ที่อาจทำให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกจากบ้านไปได้ นอกเหนือจากนี้ การใส่ป้ายห้อยคอที่มีข้อมูลติดต่อเจ้าของจะทำให้ผู้ที่พบสัตว์เลี้ยงที่พลัดหลงไปติดต่อเจอเจ้าของเร็วขึ้นในกรณีที่สัตว์เลี้ยงหลุดออกจากบ้าน

5.การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่พลัดหลง เป็นการช่วยไม่ให้สัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง การตามหาเจ้าของสามารถทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเดินหาเจ้าของในบริเวณใกล้บ้าน การปิดป้ายประกาศ หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นไปได้คุณอาจพิจารณาให้ที่อยู่ชั่วคราวแก่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นจนกว่าจะพบเจ้าของ หากไม่สะดวกการส่งให้สถานที่พักพิงช่วยดูแลชั่วคราวอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

6.ร่วมเป็นอาสาสมัครให้แก่สถานพักพิงสัตว์เลี้ยงจะเป็นในด้านการบริจาคเงิน อาหาร หรือเครื่องใช้ประจำวันของสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงหรือสถานพักพิงเพื่อรณรงค์เรื่องการอุปการะสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสถานพักพิงหลายที่มักขาดทรัพยากรด้านบุคคลและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง

ขอขอบคุณ : ภาพและเนื้อหาจาก IAMS (ไอแอมส์) และมาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์

Latest