Saturday 18 May 2024 | 9 : 07 pm

New Normal Must Do it! เรื่องต้องรู้สู้โควิด

ฉบับ E book ดาวน์โหลดอ่านฟรี! แชร์ให้เพื่อนได้เลย!! #รักและห่วงใยใครต้องส่งไปให้เขาคนนั้นได้อ่าน

ผลงานฉบับพกไปอ่านได้ทุกที่ ของกระทรวงสาธารณสุขเล่มนี้ รวบรวมเรื่องต้องรู้-ควบคู่การปฏิบัติตัว เพื่อสร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid19) ให้ห่างไกลตัวเรา และประเทศไทยของพวกเรา เพราะเรามั่นใจว่า ต่อให้สถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร หากทุกคนยังตระหนัก ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือที่เข้มแข็ง พวกเราทุกคนจะผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ไปได้อย่างแน่นอน

ตามไปอ่านได้เลยที่ 👉 https://pr.moph.go.th/_WEBADMIN/uploads/attfiles/2anz0x89gqsks8oocc.pdf

#กระทรวงสาธารณสุข #โควิด19 #NewNormal