Wednesday 17 July 2024 | 11 : 54 pm

GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความสำเร็จต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิง (Upcycling Upstyling) ผ่านการนำเสนอผลงานของ Converters และ Brand Owners ที่ร่วมกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำในสาขาต่างๆ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style”

GC ได้เปิดตัวโครงการ Upcycilng Upstyling ไปเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย เพื่อต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ECO-Design จากวัสดุพลาสติกของ GC รวมไปถึงการนำพลาสติกมา Upcycle เป็นผลงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และต่อยอดไปสู่แนวคิด GC Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และขยายความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปยังทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Partner ของทาง GC เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จำนวน 19 บริษัท โดยร่วมพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบชั้นนำ (Expert of Style) ในสาขาต่างๆ ที่ทาง GC ได้คัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 10 ท่าน ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style”

ปฏิภาณ สุคนธมาน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “ในวันนี้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ได้ถูกสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นสินค้าหลากหลาย ที่ทั้งสวยงาม มีความรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่
• Packaging Design
• Crafts Design
• Fashion Design
• Material and Jewelry Design
• Industrial Design
• Architecture Design

โดยผลงานประมาณ 10 ผลงาน พร้อมที่จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วหลังจากจบโครงการ ส่วนผลงานอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจในเร็ววันนี้ นอกจากนั้นผลงานบางส่วนได้ถูกนำไปประชาสัมพันธ์แล้วตามช่องทางออนไลน์ของ GC ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จากทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนและชื่นชมในแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด GC Circular Living”

ทั้งนี้ GC จะผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ เกิดการขาย เชิงพาณิชย์ โดยเบื้องต้นสามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ CSC Shop by GC ทั้งที่ร้านและ Online Shop (https://gccircularlivingshop.com) ตลอดจนพันธมิตรในเครือข่ายของ GC เช่น Ecotopia ที่ Siam Discovery เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนและสานต่อโครงการฯให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของโลก

GC เชื่อมั่นว่า ผลงาน ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstylingจะสามารถเติมเต็มประสบการณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ให้ร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และยังสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องการนำพลาสติกมา Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทุกท่านจะสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างดำเนินโครงการ ไปผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

#UpcyclingUpstyling #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GC