Tuesday 18 June 2024 | 11 : 38 pm

ชวนคนจิวเวลรี่แจ้งเกิดคอลเลคชั่นใหม่ ฝ่าวิกฤต COVID-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซีซีไอ) ผุดโครงการ Born Strong ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19 ชวนคนจิวเวลรี่ผนึกกำลังโรงงาน OEM ต่อยอดไอเดียสู่เครื่องประดับคอลเลคชั่นใหม่

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพรักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) มีวัตถุประสงค์เพื่อพยุงและเยียวยาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ได้สำเร็จ ด้วยการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการอัญมณีเครื่องประดับรายย่อย หรือผู้ที่มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้า และผู้ประกอบการรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่ออกสู่ตลาดและวางจำหน่ายในกลางปีนี้ โดยผู้สนใจสมัครร่วมโครงการต้องอยู่ในพื้นที่ภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ครบทุกมิติ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น การสัมมนาเรื่องเทรนด์ การพัฒนาแบรนด์ Design Thinking การวางแผนธุรกิจ และการทำตลาดออนไลน์ พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2563 ด้วยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ดิจิทัล และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจดังนี้
BornStrongbyCCI (https://www.facebook.com/BornStrongByCCI/) ,
CCISWU https://www.facebook.com/CCISWU/
และ KiThai https://www.facebook.com/KiThaiOrg/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณธันยาภัทร์ โทร.081-398-9956 อีเมล : thanyapatt@swu.ac.th คุณมลฤดี โทร.087-008-8343 อีเมล : joymolruedee@gmail.com