Thursday 18 July 2024 | 6 : 55 pm

ไอคอนสยาม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำสุดยอดการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา และวรรณกรรมของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไอคอนสยาม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, สุขสยาม, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และไทยคราฟต์ สตูดิโอ แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ “เทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   โดยจัดแสดงให้ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ๗ไอคอนสยาม

การแสดงทรงคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน

หากย้อนถึงที่มา “รามายณะ” เป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ซึ่งถูกถ่ายทอดส่งต่อมายังดินแดนต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วม ทั้งในรูปแบบวรรณกรรมและการแสดง สำหรับประเทศไทยคุ้นเคยกันในชื่อ “รามเกียรติ์” ที่หลายคนรู้จักผ่านวรรณกรรมในบทเรียนและการแสดงโขน นาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และในโอกาสพิเศษนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญประเทศต่างๆ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงเรื่อง “รามายณะ” หรือ “รามเกียรติ์” มาร่วมถ่ายทอดศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของแต่ละพื้นถิ่นใน “เทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด ๘ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย โดยแต่ละประเทศจะร่วมแสดงในแต่ละตอนของ “รามายณะ” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทว่าอยู่ภายใต้เนื้อเรื่องเดียวกัน

๑๔ กรกฎาคม ชมสุดยอดการแสดงรามยณะ ๘ ประเทศ ณ ไอคอนสยาม

หนึ่งในความพิเศษครั้งนี้คือ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ โดยเป็นสถานที่จัดการแสดงรามายณะนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ๗ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นการแสดงรามายณะนานาชาติ จำนวน
๘ ประเทศ

โดยลำดับของการแสดงจะเริ่มต้นด้วย การบูชาทวยเทพแสดงเบิกโรง “พระนารายณ์อวตาร” (Invocation of the God Dashavatar / The Incarnation of Vishnu) จากประเทศอินเดีย จากนั้นทั้ง ๘ ประเทศจะทำการแสดง “รามลีลา” (Rama Leela) ร่วมกัน ตามด้วยการแสดงโขนตอน “นารายณ์ปราบนนทุก” (Narayana Subdues Nontok) จากประเทศไทย การแสดงชุด “พระรามสยุมพร” (Shankarabaranam Pallavi (Odissi)) จากประเทศมาเลเซีย การแสดงชุด “พระรามตามกวาง/ลักสีดา” (The Golden Deer and Abduction of Sita) จากประเทศเมียนมาร์ การแสดงชุด “ตีสดายุ” (Jatayu’s Intervention) จากประเทศอินโดนีเซีย การแสดงชุด “พระรามได้พล” (Gathering the army by Rama) จากประเทศฟิลิปปินส์ การแสดงชุด “หนุมานถวายแหวน” (ANJANEYAM–Hanuman’s Ramayana) จากประเทศสิงคโปร์ การแสดงชุด “จองถนน” (Hanuman and Suvann Macha) จากประเทศกัมพูชา และการแสดงชุด “ยกรบ” (The battle in Lanka kingdom) จากประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงชุด “คืนนคร” และ “ระบำเฉลิมฉลอง” (The Celebration of the Return to Ayodhya) ซึ่งทุกประเทศจะแสดงร่วมกัน

การแสดงรามายณะนานาชาติ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เรื่อง “รามายณะ” หรือ “รามเกียรติ์” ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของประเทศไทยและประเทศต่างๆ มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงรามายณะนานาชาติ ได้ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ๗ ไอคอนสยาม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://bit.ly/45RyATs (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้จัดงาน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๑๓๓๘