Sunday 14 April 2024 | 8 : 18 am

FutureSkill for Business เปิดเวทีสัมมนา เสริมแกร่ง HR ยุคดิจิทัล จัดงาน FutureSkill Next : Developing People for Tomorrow’s Success เจาะลึกและอัปเดต HR Trends สู่อนาคต

FutureSkill for Business ผู้นำด้าน Online Training Solution เปิดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญของวงการ HR จัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success เชิญเหล่ากูรูชั้นนำ ร่วมเจาะลึกแนวทางพัฒนาบุคลากรและองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับและพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้ก้าวทัน เทรนด์และตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจ พร้อมร่วมเผยทิศทางการบริหารงาน HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสู่ความท้าทายและโอกาสการแข่งขันในอนาคต

โอชวิน จิรโสตติกุล

นายโอชวิน จิรโสตติกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FutureSkill (ฟิวเจอร์สกิล) เผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรต้องเผชิญกับกระแสความท้าทายในหลากหลายมิติ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะของบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น FutureSkill for Business ในฐานะของผู้นำด้าน Online Training Solution จึงได้ร่วมกับ Future Trends, Glowfish Workplace, HREX.Asia และ Major Group จัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ภายใต้แนวคิด The Next Era of People Development เวทีสัมมนาครั้งสำคัญของแวดวงบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร รวมถึงเป็นแนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคล รองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ทั้งในวันนี้และในอนาคต 

“บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เราได้เห็นความสำเร็จของหลายองค์กรที่ FutureSkill for Business ได้เข้าไปมีส่วนพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ให้กับทีมพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของเรา ที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถช่วยยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ในครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนและองค์กร รวมถึงผู้บริหารในสายงานทรัพยากรมนุษย์ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แชร์ประสบการณ์ และร่วมเสวนากันแบบเจาะลึก ถึงความสำคัญและทิศทางแนวโน้มของ   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต ภายใต้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • สร้างคน สร้างองค์กร ทำไมการลงทุนในตัวพนักงานถึงสำคัญกับการเติบโตขององค์กร
 • โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล CEO & Founder of FutureSkill
 • The Essential of Human Resource Development การเริ่มลงทุนในด้านการพัฒนาคน ความสำคัญที่องค์กรควรเริ่มนึกถึง เผยมุมมองจากผู้มีประสบการณ์จริงที่ลงมือพัฒนาคนเพื่อองค์กร

โดย คุณวีรภัทร กีรติวุฒิกุล Head of HR Ascend Money

 • Reinventing Organizations ยุคของการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย คุณณิชา พิทยาพงศกร ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ
 • How to transform organization พบกับ Success Case Sharing จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร โดย
 • คุณมนต์ชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • คุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร CEO & Digital Strategy Consult, Nexdigital Co., Ltd.
 • Mr. Tependra Lohumi Chief Technology and Digital Officer, Betagro Public Co., Ltd.
 • คุณโอชวิน จิรโสตติกุล CEO & Founder of FutureSkill
 • Exclusive Insight Sharing: Level Up for the Future เผย Insight สำหรับองค์กรและธุรกิจสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำในตอนนี้ ถ้ายังไม่เริ่มองค์กรของคุณอาจช้าไปสำหรับการก้าวสู่ปี 2024 โดย
 • คุณตรัง สุวรรณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและ Gamification
 • ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO & Founder of  ADGES
 • คุณสารพงศ์ ตุวพลางกูร CHRO,  ASSET WISE (Public Company)
 • คุณณิชา พิทยาพงศกร ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ
 • Beyond the Future: The War of Talents เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต เมื่อ “สงครามแย่งชิงคนเก่ง” คือสิ่งที่องค์กรต้องรับมือ โดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ The Standard

“เราคาดหวังว่า การจัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันให้แต่ละองค์กรได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ของการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพ สร้างข้อได้เปรียบและเสริมจุดแข็งให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน” นายโอชวิน กล่าว   

About : FutureSkill for Business

FutureSkill for Business เป็น Online Training Solution แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล ด้วยเนื้อหาหลักสูตรและการเรียนกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  ที่ตอบโจทย์องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความหลากหลายมากกกว่า 200 คอร์ส และ Customize Learning Course เพื่อเจาะลึกเข้าถึงความต้องการขององค์กร พร้อมระบบการจัดการที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามและวัดผลการเรียนครบตามความต้องการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://futureskill.co/corporate  และ www.facebook.com/Futureskillforbusiness หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ contact@futureskill.co