Tuesday 23 July 2024 | 7 : 40 pm

‘Vyvo Watch 2 ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจของคุณได้ทันเวลา’

Vyvo Gen. 2 โดดเด่นกว่า Smartwatch ทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ตอนนี้คุณสามารถมีอุปกรณ์วิเศษติดตัว เหมือนมีหมอคอยดูแลอยูข้างกายไม่ห่างเลยทีเดียว

Vyvo Gen. 2 ติดตั้งเซนเซอร์คุณภาพสูงเพื่อส่ง report ให้แพทย์ ระบบสามารถตรวจจับข้อมูลสุขภาพ มีระบบ sensor ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และมี AI อัจฉริยะในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพอย่างแม่นยำ เพื่อตรวจจับปัญหาของหลอดเลือด และภาวะโรคหัวใจ

Vyvo Gen. 2 ทำให้ เรืองราวหุ่นยนต์ช่วยชีวิตมนุษย์ จะไม่ใช่เรื่องของภาพยนต์อีกต่อไป มันคือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต AI อัจฉริยะ ที่ติดอยู่กับข้อมือของคุณตลอดเวลา และคุณเป็นเจ้าของมันได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ จับต้องได้จริง

Vyvo Gen. 2 มีโปรแกรมกีฬาให้เลือกใช้งานได้มากกว่า 17 ชนิด ที่สำคัญเจ้านาฬิกา Vyvo Gen. 2 สามารถตรวจสอบคุณภาพของอ๊อกซิเจน และอากาศในบริเวณโดยรอบของผู้สวมใส่ ว่าเป็นอันตรายหรือไม่

ด้วยระบบ Oracle Index และ AI อัจฉริยะทำให้เจ้านาฬิกามหัศจรรย์เรือนนี้ สามารถ report ความบกพร่องทางสุขภาพที่สำคัญ ทำให้คุณได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เหมาะแก่ผู้สูงวัย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

เพราะการรู้ก่อนเกิดเหตุ (Early Detection) ย่อมป้องกันได้ง่ายกว่าการรักษา ดังเช่น น.ท.เฉลิม ม่วงไม้ ผู้มีปัญหาโรคหัวใจโดยไม่รู้ตัว และหากเข้ารับการรักษาช้าไปอีกนิดเดียว เรื่องราวชีวิตอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล

Vyvo Gen. 2 กับความสามารถในการตรวจอาการโรคหัวใจ (Early Detection)

 ตรวจหัวใจเต้นเร็วมากกว่าปกติ ( Tachycardia)

 ตรวจหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia)

 ตรวจหัวใจหยุดเต้นชั่วคราว

 ตรวจหัวใจเต้นก่อนกำหนด (PVC)

 ตรวจหัวใจเต้นผิดปกติ

 ตรวจหัวใจห้องบนขวาสั่นพริ้ว (Atrial fibrillation) 

 ตรวจหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด (Flutter)

Vyvo Gen. 2 เปรียบเทียบกับ Apple Watch

ระบบ EKG สำหรับตรวจความผิดปกติของหัวใจใน Apple Watch จะตรวจได้แค่ 2 หัวข้อ คือ

Tachycardia, ( ภาวะหัวใจเต้นเร็ว )

Bradycardia หรือ atrial fibrillation (ภาวะ หัวใจเต้นช้า) 

Vyvo Gen. 2 และ Feature อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ECG Reading – การวิเคราะห์ AI เต็มรูปแบบเพื่อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

APG – รู้สถานะการทำงาน หรือการเสื่อมสภาพของระบบหลอดเลือดของคุณ

Blood Pressure – ตรวจสอบความดันโลหิตของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

Temperature Sensor – ตรวจหาสัญญาณการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้

BIA Sensor – วัดองค์ประกอบร่างกายของคุณ

Stress Level – แจ้งเตือน เมื่อคุณเครียดเกินไป และควรผ่อนคลาย

สำหรับข้อมูลเพิมเติม ราคาจำหน่าย, โปรโมชั่นพิเศษ, ฟังก์ชั่นการใช้งาน ผู้สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่โทร.098-8858853 หรือ add line ได้ที่ https://lin.ee/hueXu69

เสวนา หัวข้อ “สุขภาพคือ สมบัติอันล้ำค่า รักษาสุขภาพให้ดีโดยเทคโนโลยี Vyvo”

สุขภาพดีด้วยเทคโนโลยี Vyvo วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ห้องประชุมวิโว่ประเทศไทย ชั้น 16 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป