Tuesday 18 June 2024 | 10 : 00 pm

เด็กนักเรียน ‘โชรส์เบอรี กรุงเทพ’ คว้า 477 สิทธิ์ เข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ประกาศความสำเร็จของ นักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2562 โดยมีนักเรียนจำนวน 111 คน สามารถผ่านการคัดเลือกและคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ถึง 477 สิทธิ์ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 207 สิทธิ์ เป็นสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับแรก และยิ่งไปกว่านั้น มี 61 สิทธิ์ เป็นสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 15 อันดับแรก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2019 อาทิ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยสแตนฟอ์ด มหาวิทยาลัยเยล มหา วิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เป็นต้น

การคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลับชื่อดังระดับโลก ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในปีนี้ นับเป็นจำนวนสิทธิ์ที่มากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนาน 16 ปีในประเทศไทยของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในฐานะโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอดคือความเป็นเลิศทั้งในเชิงวิชาการ และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของเด็กนักเรียนได้อย่างรอบด้าน และที่สำคัญคือทีมครูแนะแนวที่แข็งแกร่ง สามารถมองเห็นและแนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กนักเรียนแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้น

คริส ซีล

นายคริส ซีล ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ–ริเวอร์ไซด์ แคมปัส กล่าวว่า “ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนโชรส์เบอรี กรุงเทพ มีความโดดเด่นจนสามารถผ่านการคัดเลือกและคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลกมาโดยตลอด เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเหมาะสมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี ทั้งคณะบุคลากรครูอาจารย์ที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ให้การดูแลสั่งสอนนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ทีมแนะแนวการศึกษาของโชรส์เบอรีที่มีความแข็งแกร่งมาก เป็นทีมงานที่ทุ่มเทเอาใจใส่และให้คำปรึกษาอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอแก่เด็กนักเรียนทุกคน และรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนด้วย ตั้งแต่ช่วยค้นหาแนวทาง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจที่แตกต่าง หรืออย่างในส่วนของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนก็จัดให้มีโปรแกรม selected and trained เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน”

คริส ซีล กล่าวว่า “ในส่วนของตัวเด็กนักเรียนก็มีความขยันหมั่นเพียร มีความขวนขวายใฝ่รู้ และมีวินัย เมื่อได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก็ทำให้เกิดเป็นความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของเด็กๆ ซึ่งเด็กนักเรียนที่โดดเด่นที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ มีหลายคนมากที่อยู่กับโชรส์เบอรี กรุงเทพ มายาวนาน 15 ปี ตั้งแต่เปิดโรงเรียน นี่เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เราเห็นว่าการทำงานร่วมกันของทุกอย่าง ทั้งครูผู้สอน หลักสูตรการเรียนการสอน ตัวเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมในการเรียน และความสมดุลระหว่างการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อทุกอย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน จะเกิดผลดีกับตัวเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก”

“ที่โชรส์เบอรี เรารับฟังนักเรียนแต่ละคนว่าต้องการอะไร ช่วยเหลือนักเรียนในการค้นหาเป้าหมายที่เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละคน และมอบโอกาสในการที่นักเรียนจะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น และแน่นอนที่สุดว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าไว้ รวมไปถึงบรรดาศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่ได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ดี หรือที่เรียนจบมีอาชีพการงานที่มั่นคง ก็ล้วนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิษย์ปัจจุบันเอาเป็นแบบอย่าง” นายคริส ซีล กล่าว

การเตรียมตัวนักเรียนโชรส์เบอรี นอกจากจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยในรั้วโรงเรียนไปจนถึงชั้นเรียนปีสุดท้ายแล้ว โรงเรียนยังรักษาสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเหมือนคนในครอบครัว แม้ว่าเด็กจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม นั่นเพราะโชรส์เบอรีมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสำเร็จในขั้นต้นที่ได้เข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ดีเท่านั้น แต่ต้องพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในทั้งการทำงานไม่ว่าจะในสาขาอาชีพใด และการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านต่อไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนได้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

นักเรียนโชรส์เบอรีหลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กว่าจะประสบความสำเร็จ ได้เข้าเรียนที่สถาบันในฝัน ต้องอาศัยการเตรียมตัวเป็นเวลาหลายปี โดยแต่ละคน ก็มีวิธีการและเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัวแตกต่างกัน ขึ้นกับสาขาวิชาและสถาบันที่สนใจอยากเข้าไปศึกษาต่อ ซึ่งทุกคนต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ การสอบวัดผลต่างๆ และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่อาจจะวางแผนมาไม่เหมือนกัน และนอกจากการเตรียมตัวที่แตกต่างกันไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างรอบด้านและสม่ำเสมอทั้งจากเพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีคุณภาพซึ่งมีครูและทีมแนะแนวการศึกษาที่เอาใจใส่และมีประสบการณ์ และนอกจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยในขั้นตอนการเข้าเรียนแล้ว ยังมองว่านี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดตัวนักเรียนไปจนถึงเมื่อได้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และไปจนถึงหลังจากนั้นที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

สวิภากร ชาญไพบูลย์รัตน์

น.ส.สวิภากร ชาญไพบูลย์รัตน์ นักเรียนโชรส์เบอรีซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาไปล่าสุดในปีการศึกษาที่ผ่านมา และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ สถาบันพาร์สันส์ เดอะ นิวยอร์ค สคูล ออฟ ดีไซน์ สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ผลการเรียนที่ดีเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะช่วยให้ผ่านขั้นแรกของการได้รับคัดเลือกเข้าเรียน แต่กิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สนใจศึกษาต่อ เป็นสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น รวมไปถึงการเขียนจดหมายแนะนำตัวสำหรับการสมัครเรียนก็สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นโดยสรุปว่าเราเป็นคนแบบไหน เพราะฉะนั้น ต้องเขียนหรือพูดด้วยความมั่นใจเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริง โดยไม่ลืมที่จะขอความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์”

ธีรัตม์ วงศ์ไวศยวรรณ

นายธีรัตม์ วงศ์ไวศยวรรณ ศิษย์เก่าโชรส์เบอรีซึ่งสำเร็จการศึกษาไปในปี 2561 ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ตอนที่เตรียมตัวสมัครเรียนต่อ ได้ฝึกจำลองการสอบสัมภาษณ์ (Mock Interview) กับครูที่เชี่ยวชาญหลายครั้ง ซึ่งช่วยให้รู้สึกชำนาญและมั่นใจขึ้นมากเมื่อต้องไปสัมภาษณ์จริงๆ”

ยัสมิน นิวยิน

น.ส.ยัสมิน นิวยิน ศิษย์เก่าโชรส์เบอรีซึ่งสำเร็จการศึกษาไปในปี 2561 ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยในการเตรียมตัว ที่โชรส์เบอรี มีวัฒนธรรมสังคมและการทำงานที่ส่งเสริมความมุ่งมั่นและเป็นแรงผลักดันนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการที่จะยื่นสมัครไปตั้งแต่ต้น การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อในไอเดียที่ว่า คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่ตั้งใจจะทำ เป็นอะไรที่พิเศษมาก รวมไปถึงมิตรภาพที่เหนียวแน่นที่สร้างขึ้นที่นี่ ก็เป็นการเตรียมทักษะที่ได้นำไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยด้วย”

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในทุกชั้นการเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th และสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบพูดคุยกับครูใหญ่ พร้อมพบปะครูผู้สอน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนได้ทั้งที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส และ ซิตี้ แคมปัส โดยทั้งสองแคมปัสมีมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกันทุกประการ และเด็กนักเรียนที่จบจาก ซิตี้ แคมปัส ยังการันตีได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาต่อที่ริเวอร์ไซด์ แคมปัสด้วย