Tuesday 23 July 2024 | 6 : 15 pm

ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารกว่า 50,000 ชิ้น ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกที่ 3 ของโควิด 19

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 50,000 ชิ้นให้กับองค์กรภาครัฐ โรงพยาบาล และมูลนิธิ สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษย ธรรมและสนับสนุนผู้ที่กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 โดยการบริจาคนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารซีเล็คจำนวนมากกว่า 48,000 กระป๋อง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจำนวน 2,000 ชุด ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

นายธีรพงศ์ จันศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับนางสาวแร้มรุ้ง วรวัธ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

จากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ของไวรัสโควิด 19 ไทยยูเนี่ยนได้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ บริจาคผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพลศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิดวงประทีป

นายธีรพงศ์ จันศิริ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวนกว่า 4,500 ชิ้น มูลค่า 150,000 บาท ให้กับนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาคารนิมิตรบุตร กรมพลศึกษา

“ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ และมีชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน

นายชู ชง ชาน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์กร และนายปีเตอร์ กัลลี่ (ที่ 1จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 20,000 กระป๋องให้กับนางสาวสุภาพร กรลักษณ์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และนางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร

การมอบผลิตภัณฑ์อาหารของไทยยูเนี่ยนนี้ เพื่อสนับสนุนทีมบุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากเชื้อไวรัสทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

นายปีเตอร์ กัลลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 5,000 กระป๋องให้กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สำหรับการบริจาคอาหารครั้งนี้ เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของไทยยูเนี่ยนจากปี 2563 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายประการที่ 2 เรื่องการขจัดความหิวโหย ซึ่งบริษัทได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารไปยังชุมชนทั่วโลกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คนมากมายที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดนี้ ทั้งนี้เราได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทจำนวนกว่า 3 ล้านชิ้นทั่วโลกในปี 2563

พยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชกำลังจัดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของไทยยูเนี่ยนจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งต่อไปยังบุคลกรทางแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช

“พวกเราทุกคนที่ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงเหล่าผู้กล้าที่ทำงานอยู่แถวหน้าและเราจะยังสนับสนุนสำหรับอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายนี้โดยเร็ว และเราจะดีขึ้นไปด้วยกัน” นายธีรพงศ์กล่าว

‘เล-ซี-บอย เอเชีย’ ส่งมอบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในโครงการบ้านพักพิงฯ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโ...

เล-ซี-บอย เอเชีย ผู้นำตลาดเฟอร์นิเจอร์และเก้าอี้ปรับเอนนอนเพื่อสุขภาพ เดิน...