Thursday 18 July 2024 | 10 : 14 pm

Netizen ลงนามให้กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือ ยกเครื่องระบบซอฟต์แวร์ รองรับการเติบโตสู่ผู้นำ Medical Complex

Netizen นำเสนอระบบ SAP ERP เข้าสู่โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือ สร้างกลุ่มธุรกิจ Healthcare อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยระบบบริหารจัดการธุรกิจ (Enterprise Resource Planning) เวอร์ชัน Netizen Peony ช่วยผลักดันแผนการลงทุนครั้งสำคัญในรอบ 28 ปี Medical Complex ครองตำแหน่งผู้นำตลาดโรงพยาบาลเอกชนอันดับ 1 ในย่านรามอินทราอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการสุขภาพครบวงจรตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล เทียบเท่าประเทศตะวันตก นำกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์สู่ Intelligent Healthcare อย่างเต็มรูปแบบ

กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า ภาพรวมในตลาดธุรกิจ Healthcare กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทำงาน บุคลากรและรวบรวมฐานข้อมูลบน Cloud ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ถือเป็นหัวใจสำคัญหลักในยุค Digital Transformation ในการจัดเก็บข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานในทุกมิติ เชื่อมโยงระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งการจะก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะต้องมีระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูง ล่าสุดเนทติเซนท์จึงได้ลงนามกับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือกว่า 5 สาขา ในการวางระบบ ERP เพื่อสร้างมาตรฐานความแข็งแกร่งให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีไปสู่ระบบการเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ซึ่งมีความหลากหลาย

โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้รับรองมาตรฐานสากล จาก JCI (USA) ซึ่งในปัจจุบันกุล่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราและโรงพยาบาลในเครือ ได้มีแผนและทิศทางรุกขยายตลาดธุรกิจ Healthcare เพื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10% ในทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการระดับกลาง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรที่หนาแน่นในแต่ละเขตพื้นที่ อีกทั้งยังมีเชื่อมต่อพื้นที่การบริการด้าน Healthcare ด้วยการสร้าง Medical Complex คลีนิคเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง 5 เท่า

โดยเนทติเซนท์ได้นำเสนอ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ของ Netizen ให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลในเครือ เพราะเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม Healthcare as a Service ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบ Netizen.Cloud เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ สร้างผลลัพธ์ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการรักษาและการให้บริการ ให้เติบโต ก้าวทันการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ด้วยจุดเด่นของระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการบริหารจัดการกระบวนการทำงานกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลในเครือได้อย่างตรงจุด ด้วย Business Process Scenario ที่ทาง Netizen ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า 200+ Scenarios จาก SAP S/4HANA เดิมที่เป็น Backbone หลักของ Netizen Peony ผสมผสานรูปแบบการทำงานด้วย Thai localization รองรับการทำงานเป็นภาษาไทย และรองรับการจัดการทางภาษี มีระบบการคำนวนภาษี แบบฟอร์มภาษีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ Netizen เพียงรายเดียวในประเทศไทย

ซึ่ง Netizen Peony เป็นระบบ Intelligent Enterprise ที่ได้มีการ Embedded Analytics Report เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจบนข้อมูลคุณภาพเชิงลึกจากระบบ Netizen Peony ที่มาพร้อมการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time บนมาตรฐานความปลอดภัยสากลระดับโลกของ Netizen.Cloud มั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดในการเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลและประวัติคนไข้ โดยมี Data Center อยู่ในประเทศไทย สามารถการันตี Service Level Agreement (SLA) 99.95% และโซลูชันในการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนทางไอที ต้นทุนด้านการปฏิบัติงานและทรัพยากรด้านต่างๆ ในระยะยาว

สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่าแม้ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดีในทุกๆภาวะเศรษฐกิจ แต่ทางสินแพทย์ก็ยังคงมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนั้นก็ทำให้งานหลังบ้านมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการก้าวไปสู่การเป็น Intelligent Hospital นั้น จะต้องมีระบบหลังบ้าน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีไปพร้อมๆกับระบบการให้บริการหน้าบ้าน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ จะทำให้การทำงานทุกแผนกของโรงพยาบาลมีความคล่องตัวขึ้นด้วยระบบการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิ ภาพสูงสุดช่วยให้การทำงานในแต่ละส่วนงานเชื่อมโยงกัน ลดความซ้ำซ้อนประหยัดเวลาในการทำงานโดยการวางระบบซอฟต์แวร์ครั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงานในด้านต่างๆให้กับสินแพทย์อีกด้วย

โดยการลงนามการวางระบบ ERP Netizen Peony ร่วมกันในครั้งสำคัญนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ ด้วยระบบการจัดการกับข้อมูลในการรวบรวม และประมวลผล เพื่อตอบสนองการดำเนินงานในแต่ละแผนก ลดขั้นตอนการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการทำงานของพนักงาน รวมถึงฝ่ายผู้บริหารและพนักงานสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และตัดสินใจได้แบบ Real-time เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบ Netizen Peony จึงสามารถตอบโจทย์การทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ให้มีศักยภาพสูงสุด

ที่สำคัญระบบ ERP Netizen Peony ยังสามารถบริหารจัดการระบบบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีสากล และโรงพยาบาลภายในเครือ รวมถึงให้ได้รับมาตรฐานบุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือ เพื่อรองรับแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายเพิ่มเติมกว่า 11 สาขาในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า ERP Netizen Peony ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปการดำเนินธุรกิจในการเป็น Intelligent Healthcare ในอนาคตอันใกล้อย่างแท้จริง

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...