Friday 29 September 2023 | 1 : 12 am

‘รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น’ สะท้อนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในฟาร์มสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กรุงลอนดอน-องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ต้อนรับการกลับมาของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards อันทรงคุณค่า โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นสุดยอดของโครงการธุรกิจอาหารของ Compassion ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของธุรกิจอาหารทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริง มุ่งยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์ม และใส่ใจในความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยในปีนี้ รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆ แก่บริษัททั่วโลก รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสัตว์มากกว่า 138 ล้านชีวิตในแต่ละปี

เมื่อครั้งที่ Compassion เปิดตัวโครงการธุรกิจอาหารเมื่อ 12 ปีก่อน ภารกิจของพวกเขาคือการยกระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการดูแลสัตว์ในฟาร์มตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอาหารชั้นนำ โดยตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนของสภาพอากาศ ธรรมชาติ และวิกฤตสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังพัฒนาเพื่อสรุปแนวทางสำหรับอนาคตของระบบอุตสาหกรรมอาหารแบบองค์รวม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฟาร์มปศุสัตว์ ลดการพึ่งพาอาหารจากสัตว์ และเดินหน้าสู่การทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปฏิรูปมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลหลายบริษัทในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางดังกล่าว

ในปีนี้ มีบริษัท 2 แห่งที่ได้รับรางวัล Sustainable Food and Farming Awards ได้แก่ บริษัท Hilltribe Organics Ltd (กลุ่ม Producer Award) และ บริษัท Laiteries H. Triballat-Rians (กลุ่ม Corporate Award) รางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและไข่ อย่างมีจริยธรรมโดยมีแนวทางปกป้อง ปรับปรุง และฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

บริษัท Hilltribe Organics Ltd (HTO) เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลหมู่บ้านเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบทในประเทศไทยผ่านการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบปฏิรูป โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ HTO ได้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของ UN เกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่าได้มากกว่าสองในสาม บริษัทไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สามารถเข้าถึงการผลิต โดยการจัดหาแม่ไก่และอาหารสัตว์ แต่ยังช่วยทำการตลาดไข่ออร์แกนิกให้กับผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกอีกด้วย ทำให้ชาวเขาในชุมชนมีรายได้ประจำและสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พวกเขา

HTO ผลักดันการผลิตและการตลาดไข่ออร์แกนิก โดยได้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลง 70% และ 80% ตามลำดับ) ส่งผลให้ดิน น้ำ และอากาศสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกทดแทนใหม่โดยใช้สภาพทางนิเวศวิทยาเกษตรในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม่ไก่ถูกเลี้ยงบนเนินเขาที่มีต้นไม้มากมาย ทั้งยังมีที่กำบังพักพิง โดยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ HTO ได้ปลูกขมิ้นเพื่อปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของแม่ไก่ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย กิจการเพื่อสังคมนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงและเป็นโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถขยายและนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของโลกได้

มร. Richard Blossom ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ HTO กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล CIWF Sustainable Food and Farming Award เราเชื่อเสมอมาในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงสุด และการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ซึ่งวิถีเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชาวเขา ในขณะที่ยังช่วยสนับสนุนรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโมเดลธุรกิจของ HTO เริ่มดึงดูดลูกหลานชาวนาให้กลับมาที่เนินเขาอีกครั้ง ฟาร์มของเราต้องการใช้ที่ดินไม่มากเมื่อเทียบกับการใช้ทำการเกษตรอื่น ๆ ทั้งยังช่วยปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่รอบๆ ฟาร์มของเรา รางวัลนี้จะช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวเขาต่อไป เพื่อเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง) และเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจนี้จนถึงจุดที่เราจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ได้”

ดร. Tracey Jones ผู้อำนวยด้านธุรกิจอาหารที่ Compassion กล่าวว่า “รางวัลประจำปีนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงที่มีต่อบริษัทต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นผู้นำและกระตุ้นบริษัทต่างๆ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยร้ายแรงหลังการระบาดใหญ่ ทั้งตอนนี้ยังเกิดภาวะสงครามขึ้นในประเทศยูเครนอีก ซึ่งความก้าวหน้าของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง ในขณะที่ความคืบหน้าในการใส่ใจในการผลิตอาหารแห่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ที่ส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมอาหารพร้อมที่จะเดินหน้าสู้กับหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา นั่นคือวิธีสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรม ยั่งยืน และยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวสำหรับทุกคน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards ที่ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming โปรดติดต่อ: Sophie Peel ที่ Currant Communications 15 Millside Place, Isleworth, Middlesex TW1 3QS โทรศัพท์: 0208 638 0323 หรือ 07552 451264 อีเมล : sophie.peel@currantcommunications.co.uk

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ :

Compassion in World Farming องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นองค์กรการกุศลเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มระดับนานาชาติ โดยรณรงค์เพื่อพัฒนาชีวิตของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหลายล้านตัวผ่านการสนับสนุน การล็อบบี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โครงการธุรกิจอาหารระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นของเรามีเป้าหมายที่จะบรรลุแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ลดการพึ่งพาอาหารที่มาจากสัตว์ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปฏิรูปมากขึ้น

www.compassioninfoodbusiness.com

Good Farm Animal Welfare Awards รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น ขององค์กรการกุศล Compassion จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูบริษัทชั้นนำด้านการตลาดสำหรับผลงานนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.compassioninfoodbusiness.com/awards/

Best Retailer Marketing & Innovation Awards รางวัลการตลาดและนวัตกรรมผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม

ในทุก ๆ สองปี รางวัล Best Retailer Marketing and Innovation จะมอบให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแนวคิดก้าวหน้า ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม และส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่มากขึ้น และสร้างทางเลือกอาหารอย่างยั่งยืน

 • รางวัล Best Retailer Innovation Award รางวัลการตลาดผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม ยกย่องบริษัทที่พัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมกับชีวิตของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
 • รางวัล Best Retailer Marketing Award รางวัลนวัตกรรมผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม ยกย่องบริษัทที่ประสบความสำเร็จ สร้างสรรค์ และจัดทำแคมเปญการตลาดที่ครอบคลุมเพื่อผู้บริโภค โดยสื่อถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากระบบสวัสดิการดูแลสัตว์ที่สูงขึ้น

Sustainable Food and Farming Award รางวัลอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน

รางวัลด้านอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนของ Compassion ยกย่องธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และไข่ที่มีสวัสดิการสูงขึ้นในรูปแบบที่ปกป้อง ปรับปรุง และฟื้นฟูสัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงการควรแสดงให้เห็นแนวปฏิบัติทางการเกษตรแบบปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งต่าง ๆ สองสิ่ง หรือมากกว่านั้น อาทิ แมลงผสมเกสร สัตว์ป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ดิน การอนุรักษ์ ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดการพึ่งพาอาหารสัตว์นำเข้า ลดการใช้ธัญพืชและถั่วเหลืองที่มนุษย์บริโภคได้ ปรับการทำฟาร์มให้เข้ากับสภาพอากาศทางการเกษตรในท้องถิ่น รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลที่มอลให้ผู้ผลิตรายย่อยหรือชาวนา และรางวัลองค์กร/ธุรกิจอาหารขนาดใหญ่

Planet Friendly Award รางวัลเป็นมิตรกับโลกใบนี้

รางวัล Compassion’s Planet Friendly Award เป็นการมอบราลวัลแก่บริษัทที่มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ (จากผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ปลา) อย่างมีนัยสำคัญภายในห้าปี เป้าหมายเหล่านี้กำหนดไว้สามระดับ และอาจมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ: รางวัลกลุ่มเหรียญทอง–ลดได้ 25%; กลุ่มเหรียญเงิน Silver–ลด 15%; และกลุ่มเหรียญทองแดง– ลด 10%

รายชื่อผู้ชนะทั้งหมดของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น หรือ GFAWA ประจำปี 2565

รางวัลสำหรับผู้ค้าปลีกดีเด่น Retailer Awards

 1. Best Retailer Award 2022 – Waitrose (ผู้ค้าปลีก สหราชอาณาจักร)
 2. Best Retailer Innovation Award 2022 – Waitrose (ผู้ค้าปลีก สหราชอาณาจักร)
 3. Best Retailer Marketing Award 2022 – Carrefour (ผู้ค้าปลีก บราซิล)

รางวัลผู้ทำการเกษตรและอาหารยั่งยืน  Sustainable Food & Farming Awards

 1. Sustainable Food and Farming Award 2022 – Producer Award – Hilltribe Organics (ผู้ผลิต ไทย)
 2. Sustainable Food and Farming Award 2022 – Corporate Award – Laiteries H. Triballat-Rians (ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัลเป็นมิตรกับโลกใบนี้ Planet Friendly Award

 1. Planet Friendly Award 2022 – Compass Group (ผู้ให้บริการทางอาหาร UK & I)

รางวัลชมเชยพิเศษ Special Recognition Awards

 1. Special Recognition Award 2022 – MOWI (ผู้ผลิต ทั่วโลก)
 2. Special Recognition Award 2022 – Norsk Kylling (ผู้ผลิต นอร์เวย์)

รางวัล Rabbit Innovation Awards

 1. Rabbit Innovation Award 2022 – BreFood (ผู้ผลิต เยอรมัน)
 2. Rabbit Innovation Award 2022 – Wisium (ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัลปลอดกรง Cage Free Award

 1. Cage Free Award 2022 – Domino’s (ผู้ให้บริการทางอาหาร สหภาพยุโรป)


รางวัล Good Chicken Award

 1. Good Chicken Award 2022 – Carrefour (ผู้ค้าปลีก ฝรั่งเศส)
 2. Good Chicken Award 2022 – Cortilia (ผู้ค้าปลีก อิตาลี)

รางวัล Good Turkey Award

 1. Good Turkey Award 2022 – Blédina (ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัล Good Egg Award

 1. Good Egg Award 2022 – La Marca del Consumatore (ผู้ผลิต อิตาลี)
 2. Good Egg Award 2022 – Huevos Guillén (ผู้ผลิต สเปน)
 3. Good Egg Award 2022 – Shunrakuzen (ผู้ผลิต ญี่ปุ่น)
 4. Good Egg Award 2022 – Zoo Coffee (ผู้ให้บริการด้านอาหาร จีน)
 5. Good Egg Award 2022 – PianGuan Yong AO (ผู้ผลิต จีน)
 6. Good Egg Commendation 2022 – Carrefour (ผู้ค้าปลีก บราซิล)

ผู้ชนะเลิศรางวัล Good Pig Production Award:

 1. 5 ดาว – Thunder Pig Chessboard Village Base (Jilin Xinghui Chessboard Ecological Agriculture Technology Co. LTD)-
 2. รางวัล 5 ดาว – Heilongjiang Dong Nong Animal Husbandry Co., Ltd.
 3. รางวัล 5 ดาว – Jiangsu YiAi Agricultural Development Co.Ltd
 4. รางวัล 3 ดาว – Cui Lin Base, Kecun Town, Yixian County, Huangshan (Huangshan GuoDa Eco-Agriculture Technology Ltd.) –
 5. รางวัล 2 ดาว – Yongshou Project of Xianyang CP Food Co., Ltd., CP Group –
 6. รางวัล 2 ดาว – SiFangHong (Pinggu) Welfare Farm of Breeding Pigs
 7. รางวัล 1 ดาว – Guangzhou Nordic Farm Agricultural Development Co., Ltd.

Latest