Sunday 3 December 2023 | 5 : 12 am

กทปส. ตรวจเยี่ยมรายการเชิงสารคดี รู้เท่าทันสื่อ กับรายการ ‘บริษัท (ไม่จัด) ฉาก จำกัด’

กรรมการพิจารณาผลงาน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการถ่ายทำรายการและเบื้องหลังการจัดทำของโครงการฯ ประกอบด้วย นางรัตนากร ทองสำราญ, ดร.ตรี บุญเจือ และ นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ ถึงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ความบันเทิงเชิงสาระที่มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปได้รู้เท่าทันสื่อ ผ่านการผลิตรายการโครงการ Sitcom รูปแบบเชิงสารคดี (Mockumentary) “บริษัท (ไม่จัด) ฉาก จำกัด” ซึ่งรายการได้เดินหน้าถ่ายทำไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเผยแพร่ให้รับชมรายการภายในปีนี้ เพื่อมุ่งด้านความบันเทิงและความรู้เท่าทันสื่อไปด้วยกัน โดยผู้ผลิตรายการคือ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และการถ่ายทำดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้

Latest