Thursday 13 June 2024 | 1 : 50 pm

ค้นหาพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังของ ‘เรา’

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เคยรุ่งเรือง อาจไม่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้อีกต่อไปในอนาคต และก็ไม่อาจรู้ได้ว่า สิ่งที่จะทำให้เราประสบได้อีกในอนาคตคืออะไร เพราะเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราตามไม่ทัน ถ้าเราไม่ ‘เปลี่ยน’ โลกจะเปลี่ยนเราเอง ซึ่ง กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด กล่าวไว้อย่างน่าสนใจตามนี้

เราเคยตั้งคำถามกันหรือไม่ว่า ในองค์กร อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดนั่นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ นอกจากคนที่เป็นตัวแปรที่สำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร Gary Vaynerchuk, นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกกล่าวไว้ว่า The most important thing for your speed, your company, and your service is your internal culture. วัฒนธรรมองค์กร เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละองค์กร ซึ่งมันแตกต่างกัน และมันเป็นแรงส่งที่สำคัญในการที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ที่สำคัญมันคือสิ่งที่ยากที่สุด ถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร เป็นค่านิยมที่ประกอบขึ้นมาจากการทำงานและอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรสร้างสมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากโลกของการทำธุรกิจเปลี่ยนไป คนที่ยังทำงานด้วยรูปแบบเดิมๆ ก็จะอยู่รอดได้ยาก เพราะสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีความไม่แน่นอน และมีความซับซ้อน คนทำงานต้องใช้พลังอย่างมากในการสร้างผลงานซึ่งก็ต้องพร้อมเพื่อจะพัฒนาและรับสิ่งใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแน่นอนสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามมาก็คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่จะต้องหล่อหลอมคนให้เกิดเป็นต้นแบบสายพันธุ์ใหม่ ที่แข็งแรงและแกร่งพร้อมที่จะต่อสู้กับอนาคต

ขณะที่มีรายงาน “Meet the Modern Learner” ของ Deloitte ในปี 2018 พบว่า คนทำงานในองค์กรในปัจจุบันต้องเจอทั้งความเครียด ความเหนื่อย และไม่มีสมาธิในการทำงาน บริษัทส่วนใหญ่กว่า 80% ให้คะแนนตัวเองว่าเป็นบริษัทที่มีความซับซ้อนสูง หรือสร้างความยุ่งยากสำหรับพนักงานในการทำงาน แต่กลับพบว่ามีเพียง 16% ของบริษัทเท่านั้น ที่จัดโปรแกรมช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น หรือหาทางช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียดได้ อีกทั้งยังพบว่าเทรนด์ของแรงงานในปัจจุบัน (แรงงานกว่า 40% ในสหรัฐ) ที่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสำเร็จในงานและสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ นอกเหนือจากนี้ ในรายงานของ Gallup ก็พบปัญหาสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงานในองค์กร พบว่ามีสถานที่ทำงานเพียง 15% เท่านั้นที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม

ดังนั้น เมื่อก่อนที่มีความเชื่อกันว่า วัฒนธรรมองค์กร คือสิ่งที่มีก็ดี – Nice to Have” สมควรที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่สมควรจะต้องมี – Need to Have” กันแล้ว และอยู่ดีๆ จะมาเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หรือจะมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มันเกิดขึ้นใหม่ มันจะทำได้ง่ายๆ หรือไม่ คำตอบคือไม่ง่ายเช่นกัน เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในองค์กรทุกระดับชั้นที่จะช่วยสร้างสานปูพื้นฐานของวัฒนธรรมที่มันเคยมีอยู่ให้เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ เพื่อจะได้ทะยานไปสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้คนเกิดสภาวะสูญเสียพลัง ความเหนื่อยล้า หมดกำลังใจจากการที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

ถ้าจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เราควรต้องทำอย่างไร ?

คือต้องให้ใจกับคน ผู้ทำงานให้กับองค์กร คือคนที่เราต้องให้ความใส่ใจ เพราะเค้าเหล่านั้นคือกลไกที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าคนมีความแตกต่าง เราจะบริหารความแตกต่างของคนที่อยู่ร่วมกันให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความทันสมัยตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ทุกคนต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร

เราจึงต้องสร้างThe Power of WE  พลังแห่งความร่วมมือ ในองค์กร ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแบบองค์รวม โดยเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ร่วมกัน การทำความเข้าใจตัวตนทั้งของเราและบุคคลอื่น เพื่อที่จะสามารถทะลวงถึงความคิดและการกระทำ ที่จะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จของทีมและองค์กรได้ในระยะยาว

มีตัวอย่างจากหลายองค์กรในบ้านเรา ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและปรับวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ เช่น ธุรกิจธนาคาร ที่จากเดิมเป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน ปรับมาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและเปิดประสบการณ์ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเทคโนโลยีของการรับบริการด้วยตนเองโดยการชี้แนะของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งก็ได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น ผู้ให้บริการ มาเป็นที่ปรึกษา โดยได้รับการยอมรับมาแล้วในระดับเป็นที่น่าพอใจ

การทำเรื่อง  DiSCover The Power of WE โดย Everything DiSC by A Wiley Brand  จะเป็น ”ตัวเร่ง” ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและกอบกู้ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารวมพลังกันได้ และมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน เราจะไปได้ไกล และไปได้เร็วด้วยพลังของเรา ใครรู้ตัวเร็วก็เปลี่ยนได้เร็ว หมดยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว ตอนนี้ปลาเร็วกินทุกปลาที่ขวางหน้า ดังนั้น ถ้าจะมีตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนคนในองค์กร หรือวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วขึ้น การค้นพบพลัง DiSCover the Power of WE จะช่วยให้คุณไปได้เร็วกว่าคนอื่นๆ

ข้อมูลจาก Everything DiSC : DiSCover the Power of WE.

พาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชีย 6 กิโลเมตร LOVE PRIDE ♡ PARADE 2...

ภาครัฐนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ...