Sunday 14 April 2024 | 2 : 01 am

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้ โครงการหลักสูตรการตลาดนานาชาติที่พัฒนาขึ้นประสบผลสำเร็จสูง สามารถป้อนนิสิตเข้าสู่แนวการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการตลาดยุคใหม่ได้ทันความต้องการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผย การออกแบบโครงการหลักสูตรการตลาดนานาชาติประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สามารถผลิตนิสิตสู่ตลาดแรงงานรับแนวการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการตลาดยุคใหม่หลังวิกฤตโรคระบาดได้ทันเวลา จับมือพันธมิตรด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยดังทั่วโลก ร่วมโค้ชชิ่ง สร้างศักยภาพแก่นิสิต เน้นการเรียนการสอนแบบไฮบริด และปลดล็อคข้อจำกัดการเลือกลงวิชาเรียน

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ด้วยตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคคลกรด้านการตลาดในอัตราที่สูงมาก เนื่องจากมีการขยาย ตัวของบริษัทต่างชาติทั่วโลกเข้ามาสู่ตลาดในเอเชียมากขึ้น องค์กรเหล่านี้ นอกจากจะต้องการบุคคลกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาการตลาดแล้ว ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ด้วย  ดังนั้น โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ถูกออกแบบพิเศษมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ (Digital Transformation) ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรที่มีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง 

ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นที่สนใจของเด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น แต่ยังดึงเอาเด็กไทยที่เรียนไฮสคูลในต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาเรียนในไทยอีกด้วย ขณะเดียวกันก็มีเด็กจากประเทศต่างๆจากทั่วโลกสมัครเข้ามาเรียนแบบเต็มเวลาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของการพัฒนาหลักสูตรนี้ ขณะนี้โครงการนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 5 แล้ว หลักสูตรดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ new normal ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้รูปแบบธุรกิจการตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม แม้ด้านการศึกษาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เราจำเป็นต้องเพิ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น เราได้มีการพัฒนาโปรแกรม และ แพลทฟอร์มของเราขึ้นเอง เพื่อให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีนิสิตบางคนต้องการเข้ามาเรียนในชั้นเรียนมากกว่า เชื่อว่า การศึกษาในอนาคตคงเป็นในลักษณะลูกผสม หรือที่เรียกว่า Hybrid แบบนี้ต่อไปอีกนาน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากมีโรคระบาดเกิดขึ้น บริบทของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เราเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น โดยในวันนี้เราสามารถเข้าถึงโปรเฟสเซอร์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกจาก อังกฤษ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ มาร่วมให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้แก่นิสิตมากขึ้น โดยใช้การสอนผ่านออนไลน์ โดยมีวิชาทางด้านการตลาดที่สำคัญๆให้ลงเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องลงเรียนวิชานี้เท่านั้น นิสิตของเราสามารถเลือกลงวิชาเลือกได้เองว่า ต้องการเรียนสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการ หรือ เลือกลงวิชาที่เข้ากับทักษะที่ตนเองต้องการ หรือ จะพิจารณาเลือกจากสาขาวิชาที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตได้ อาทิ AI in Marketing, Applied Business Analytic, Digital Marketing Strategic, Idea to Innovation, Leading in Crisis, รวมถึง Marketing analytic: Decision Making Using Data หลักสูตรการเปิดกว้างแบบนี้เราคิดว่าจะเป็นการเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในโครงการของเรายังมีโปรแกรมการสร้างประสบการณ์ให้นิสิตด้วยการแลกเปลี่ยนเป็น Exchange Program แต่หลังจากโรคระบาดเกิดขึ้น การเดินทางคงเป็นไปได้ยาก เราจึงได้พัฒนาเพิ่มหลักสูตรโดยให้ ให้นิสิตของเราสามาลงเรียนในมหาวิทยาลัยดังๆ อาทิ MIT, Oxford, Cambridge นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการทำ Internship ในลักษณะเป็น Virtual จาก Marketing Lab  ทั่วโลก ได้รับการโค้ชชิ่งจากนักการตลาดในบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเราทั่วโลกพร้อมกับมี เครื่องมือให้ฝึกทักษะการวางแผนการตลาดในรูปแบบ Marketing Simulation ช่วยให้นิสิตมีความแม่นยำในการวางแผนการตลาดมากขึ้น รู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสามารถคำนวณผลลัพธ์ได้แม่นยำขึ้น

ดร.ไพฑูรย์ กล่าวย้ำว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการนี้ ในเบื้องต้นคือ การที่นิสิตได้ความรู้ และประสบการณ์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลจริง ๆ และเมื่อจบมาก็สามารถเข้าทำงานด้านการตลาดในบริษัทฯอินเตอร์ชั้นนำต่าง ๆ ได้ และเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าหลักสูตรนี้จะได้รับการยอมรับได้ Certify จากสถาบันในระดับสากล อาทิ  Equis Accreditation หรือ IS AACSCB Accreditation ต่อไป