Wednesday 17 April 2024 | 1 : 55 pm

กทม.จับมือ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย ‘ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม (สยามเวนิสจันทรเกษม)’

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม (สยามเวนิสจันทรเกษม)” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตัวโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม” เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับปรุงตกแต่งออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ให้เป็น “สยามเวนิสจันทรเกษม” ตลาดแนวสตรีทฟู้ดแบบไทย และเปิดเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหารและขนมไทยในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเข้าไปช่วยพัฒนาปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานพลาสติก และสอนการมัดย้อมผ้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน เป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการค้าขายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

วัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

นายวัฒนศักย์ เปิดเผยว่า จากความตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีนโยบายสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับชุมชน กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จึงเข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนให้เป็นตลาด “สยามเวนิสจันทรเกษม” แนวสตรีทฟู๊ด โดยเชิญ นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ หรือ เชฟจากัวร์ เชฟชื่อดัง มาช่วยแนะนำปรับปรุงเมนูและรสชาติของอาหารทั้งคาวหวานให้ได้มาตรฐานและหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค อีกทั้งได้เชิญ อ.ญาติกา สมบัติบุตรี ดีไซน์เนอร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาช่วยพัฒนาปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยตรงกับความต้องการของตลาดเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ประภัสสร ชูทอง ผู้นำกลุ่มชุมชนฯ

“กลุ่มชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม เป็นชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม คุณประภัสสร ชูทอง และกลุ่มคนพื้นที่เดิม มีอาชีพด้านหัตถกรรมสานตะกร้าพลาสติกออกขาย ทำอาหารและขนมออกจำหน่าย โดยมีการออกกฎระเบียบว่ากลุ่มผู้ค้าขายจะต้องเป็นคนในชุมชนหรือผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น ทางกรมการค้าภายในจึงได้เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อเสริมศักยภาพให้ชุมชน” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีเป้าหมายเปิดพื้นที่เป็นตลาดนัดอาหารในช่วงเวลากลางคืน และมีโครงการต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางน้ำโดยจะมีการให้บริการเรือพายให้สมกับชื่อ “สยามเวนิสจันทรเกษม” ปัจจุบันมีการสำรวจพื้นที่บริเวณริมคลองลาดพร้าวและทำแนวกั้นเขื่อนเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนในการพัฒนาทางกรมการค้าภายในพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับชุมชน

โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริงทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง

ในปี 2563 โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป ผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท และ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม(สยามเวนิสจันทรเกษม) กรุงเทพมหานคร