Thursday 13 June 2024 | 2 : 28 pm

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว (SHA) จาก ททท. สร้างความมั่นใจ ท่องเที่ยวปลอดภัย สไตล์ New Normal

โอเอซิสสปาเชียงใหม่ นำโดย นางสาวธัญลักษณ์ จินาทอง ผู้จัดการสปาประจำภูมิภาคเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้จัดการสปาเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration-SHA) โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

โดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชีย 6 กิโลเมตร LOVE PRIDE ♡ PARADE 2...

ภาครัฐนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ...