Monday 3 August 2020 | 9 : 59 pm
หน้าแรก Events โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว (SHA) จาก ททท. สร้างความมั่นใจ ท่องเที่ยวปลอดภัย สไตล์ New Normal

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว (SHA) จาก ททท. สร้างความมั่นใจ ท่องเที่ยวปลอดภัย สไตล์ New Normal

โอเอซิสสปาเชียงใหม่ นำโดย นางสาวธัญลักษณ์ จินาทอง ผู้จัดการสปาประจำภูมิภาคเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้จัดการสปาเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration-SHA) โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

โดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Latest

ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ในปัจจุบันมีการรับประทานยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเจ็บป่วย ปวดหัว ปวดฟัน ปวดแผล ก็ต้องรับประทานยาแก้ปวด โดยยาแก้ปวดนั้น กลา...