Friday 1 March 2024 | 1 : 49 am

‘Telemedicine’ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกย่างก้าวในช่วงเวลาของโรคระบาด

ไต้หวัน โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม Telemedicine โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านภาพ ตอบรับกระแสการระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมเผยผลสำรวจตลาดโลกของ Telemedicine มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดในอนาคต สะท้อนความต้องการการบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ดังนั้น สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน รวบรวมสินค้าในอุตสาหกรรม Telehealth (บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ประกอบด้วย ระบบการจัดการ Telehealth  การพยาบาลแบบ Telehealth และระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine จากบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นายวอลเตอร์ เย ประธาน และประธานกรรมการผู้จัดการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) เปิดเผยว่าในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์อื่นๆ มีความกังวลในการติดเชื้อไวรัสจากการไปสถานพยาบาล อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงสถานพยาบาล ทำให้ เทคโนโลยี Telemedicine ระบบแพทย์ทางไกล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุข และถือเป็นทางออกที่ดีในช่วงเวลานี้ เทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายการรักษา และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

จากผลสำรวจของ Global Market Insights ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าตลาดโลกของ Telemedicine มีมูลค่า 38.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไปถึง 130.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19.2 ไต้หวัน ได้รวบรวมข้อดีของข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และจุดแข็งทางการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ไต้หวันมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม Telemedicine โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านภาพ

อุตสาหกรรม Telehealth (บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) เป็นการรวมกันของ ระบบการจัดการ Telehealth การพยาบาลแบบ Telehealth และระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine ทั้งนี้ ระบบการจัดการ Telehealth ได้บริษัท Leadtek Research Inc.–องค์กรที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence สร้างแพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพกายและใจ โดยใช้สร้อยข้อมือที่ทำร่วมกับแบรนด์ amor ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การบันทึกการนอนหลับ ดัชนีความล้า ดัชนีวงจรชีวิต และดัชนีความเครียดทางกายภาพ นำมาทำนายความเสี่ยงผ่านเทคโนโลยี AI วิเคราะห์แนวโน้มส่วนบุคคล ไปจนถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำข้อมูลไปดูแลตนเองต่อไป

ในส่วนของ Telehealth การพยาบาล การประเมินสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ระบบอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Netown Healthcare Experience นั้น ถือได้ว่าเป็นระบบแรกในไต้หวันที่ได้บูรณาการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การประเมินการสูญเสียของกล้ามเนื้อ และการประสานงานของกล้ามเนื้อ ผ่านเครื่องเดียวโดยใช้ AI กําหนดการออกกําลังกายแบบอัจฉริยะ ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการในหมู่ผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้กลุ่มการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด (The Rightest Precision Health Combined Care Circle) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Bionime Corporation ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสถานีบริการด้านสุขภาพแบบดิจิตอล และแปลงเป็นข้อมูลที่อ่านเข้าใจได้ง่าย การบริการด้านการพยาบาล telecare มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการจัดหาโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยโซลูชั่นในการจัดการที่สมบูรณ์แบบมารองรับ ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตามดูแลนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของ Telemedicine นั้น โทโนมิเตอร์มือถือแบบดิจิตอล Horus Scope ที่พัฒนาโดย Medimaging Integrated Solution Inc.พร้อมแก่การใช้งานสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตออกมาผ่านทางการถ่ายภาพแบบดิจิตอลหรือการบันทึกวิดีโอ ภาพถ่ายจะถูกส่งไปถึงแพทย์ที่อยู่ห่างไกลเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป เครื่องมือวิเคราะห์แบบ point-of-care ที่พัฒนาโดย iXensor Inc. สามารถอ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (Glycated Hemoglobin) และไขมันในเลือดจากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วผ่านทางเลนส์ด้านหน้าบนโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาที ข้อมูลต่างๆ จะถูกอัพโหลดไปบนคลาวด์ และส่งตรงไปยังระบบเวชระเบียนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ของระบบ Telehealth ในช่วงเวลาของโรคระบาดนี้

ไต้หวันถือเป็นแนวหน้าของโลกที่มีความพยายามในการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล ด้วยข้อมูลที่โปร่งใส และความแข็งแกร่ง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไต้หวัน ทั้งนี้สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (The Taiwan External Trade Development Council) ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจัดงาน “Taiwan International Medical and Healthcare Exhibition” ที่ Taipei Nangang Exhibition Center อาคาร 2 ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้ และจะผลักดันธุรกิจที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ให้เข้าร่วมในงาน American Association for Clinical Chemistry and Clinical Laboratory Equipment Exhibition ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม งาน ASEAN Senior Care & Wellness Expo ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนสิงหาคม และงาน MEDICA ที่ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตไต้หวันในการขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับโลกต่อไป

-รางวัล Taiwan Excellence ปี 2020-Bionime Corporation [ระบบนิเวศในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด–Rightest Precision Healthcare Ecosystem]

-Medimaging Integrated Solution Inc .-[กล้อง Horus Scope Digital Eye-Fundus] จัดแสดงที่ TAIWAN EXPO 2019 ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ครั้งแรกในไทย ยาสีฟัน ‘ยินตันเฮิร์บ’ สองพลังในหลอดเดียว ชูกลยุทธ์ความต่าง ดูแลช่องปากและ...

“ไทยยินตัน” ต่อยอดจากขยายไลน์สินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุด “ยิน...