Tuesday 23 July 2024 | 6 : 07 pm

ชมผลงานและร่วมให้กำลังใจเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว ในการแข่งขัน The Best of the Best YOUNG TGDA2020 ในงานเกษตรแฟร์ 63

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและเหล่าบรรดากองเชียร์ของผู้เข้าประกวดในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 และร่วมให้กำลังใจเหล่านักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว, ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เพื่อชิงรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA 2020 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00–16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในงานงานเกษตรแฟร์ 63

งานนี้กรรมการบอกว่า อยากให้กองเชียร์มาร่วมเชียร์และร่วมแสดงพลังหัวใจสีเขียว ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันเยอะๆ เพื่อให้โลกนี้มีแต่สีเขียว เมืองไทยจะได้ไม่มีฝุ่นให้กวนใจ!!!

พิชิตความสนุกได้ไม่สิ้นสุด กับ Joyliday (จอยลิเดย์) @ ชั้น L2 Mega Bangna

งานนี้ สายเกมส์ และสายคีบตุ๊กตา เฮลั่น!! เพราะ Joyliday (จอยลิเดย์) เปิดสา...