Thursday 28 September 2023 | 9 : 10 am

อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ‘SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022’ ห้ามพลาด 20-22 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อมโดยนำ 11 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และ อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก การปรับเปลี่ยน การผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนถ่ายการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงนิทรรศการจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ“SETA 2022, Solar + Storage  Asia 2022 & Enlit Asia 2022ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565  ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

เครื่องสูบน้ำทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์
Flow Battery
Flow Battery

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการจัดงานฯ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม อีกทั้งหน่วยงานสังกัด อว.ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

•สป.อว. จัดแสดงผลงาน BCG model
•สถาบันมาตรวิทยา (มว) จัดแสดงผลงาน เครื่องจำลองแสงอาทิตย์
•สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดแสดงผลงาน Turning co2 io Biomethanol
•สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.) จัดแสดงผลงาน
1.โครงการพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array (CTA) Mirror Coating System)
2.การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน
•สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดงผลงาน
1.การสร้างเสริมชุมชนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบคาร์บอนสุทธิจนเกือบเป็นศูนย์
2.เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะออกไซด์ผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาชีวมวล
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ
5.การบำบัดของเสียรวมศูนย์และการผลิตพลังงานชีวภาพ
•ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (พว.) จัดแสดงผลงานโซลาร์ชัวร์ ชอฟต์แวร์ประเมินระดับคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงาน
1.ระบบโฟลว์แบตเตอรี่-โซล่าเซลล์ ไฮบรีไดเซชัน (Flow battery-solar cel hybridization)
2.ระบบบูรณาการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
•สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงาน
1.ตู้ฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์
2.เครื่องสูบน้ำทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์
•มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงาน
1.biomass torrefaction (pilot scale)
2.โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
3.e-market platform for biomass commercialzation
•มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแสดงผลงาน
1.เครื่องอบแห้งกกแบบแนวตั้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์
2.อิฐบล็อกประสานจากขี้เถ้าขยะชุมชน
•มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดแสดงผลงาน
1.ชุดอุปกรณ์และระบบจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
2.กระถางต้นไม้ใบยาสูบ

เครื่องสูบน้ำทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์
เรือไฟฟ้า

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ “SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022” สามารถเข้าชมได้ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

เครื่องอบแห้งกกแบบแนวตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: “SETA–Sustainable Energy Technology Asia” และ Facebook: TechnoMart TH

Latest