Thursday 13 June 2024 | 2 : 08 pm

ภูกระดึงจัดงานสืบสานประเพณี ‘สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง’

ชาวภูกระดึงร่วมสานต่อประเพณีสักการะพระพุทธเมตตา หวังสร้างเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่า นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย อำเภอภูกระดึงยังมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองคือ พระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 โดยหลวงวิจิตร คุณสาร นายอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมกับราษฎร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและด้วยแรงศรัทธาในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์แห่งนี้

ซึ่งแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นยังไม่มีชื่อ ต่อมาในปี พ.ศ.2526 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระและบริเวณรอบๆ ด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งทรงเสด็จมาเบิกพระเนตรและสวมเกศ รวมถึงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปนี้ว่า ‘พระพุทธเมตตา’ ตราบจนทุกวันนี้

“ต่อมาปี พ.ศ.2547 นายเริงชัย ชัยวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างพระพุทธเมตตา จำลองไว้ที่ศาลาพระพุทธเมตตา ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไป-มา หรือบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธเมตตาองค์จริงบนยอดภูกระดึง ได้กราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต”

นายภูริวัจน์ กล่าวต่อไปว่า อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน ‘สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง ครั้งที่ 1’ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ในปีนี้ชาวอำเภอภูกระดึงจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ, เอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้

ในปีนี้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพิธีการโยงสายสิญจน์พระพุทธเมตตาจากยอดภูกระดึงและบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงและขบวนแห่ ‘ไอยรามัฆวาน คีตกาลภูกระดึง ตราตรึงหิมพานต์ ทิพย์วิมานศรีอัปสร องค์อมรเทวโลก ศุภโชติดาวดึงส์’ ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งนำสินค้าของดีของเด่นของอำเภอภุกระดึงออกมาจำหน่ายตลอดงาน

ชาวภูกระดึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชาวภูกระดึง และเป็นทางเลือกหนึ่งในการมาท่องเที่ยวในอำเภอภูกระดึง” นายภูริวัจน์กล่าวทิ้งท้าย

พาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชีย 6 กิโลเมตร LOVE PRIDE ♡ PARADE 2...

ภาครัฐนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ...