Thursday 18 July 2024 | 12 : 01 am

DITP พร้อมจัดงาน Bangkok RHVAC 2019 และ Bangkok E&E 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเวทีการค้าระดับนานาชาติ เตรียมพร้อมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสัมมนาปัญหาแอร์ระเบิด ปัญหาผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว PM2.5 โชว์ผลงาน Smart Electronics ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในโครงการ “ต้นกล้าอิเล็กทรอนิกส์” ฯลฯ ในงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E 2019 ภายใต้แนวคิด “One Stop Solutions…ครบทุกความต้องการในงานเดียว” คาดดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019) ว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิต Hard Disk Drive อันดับ 1 ของโลก เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลก และเป็นผู้ผลิตตู้เย็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกหลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ มาลงทุนเปิดโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งจุดแข็งของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยคือการมีซัพพลายเชนที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ในปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เตรียมจัดงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E 2019 ภายใต้แนวคิด “One Stop Solutions…ครบทุกความต้องการในงานเดียว” สื่อความหมายถึงการเป็นที่เดียวที่มีครบทุกผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย  ภายในงานรวบรวมไว้ทั้ง ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 341 บริษัท 1,014 คูหา โดยมีผู้ร่วมแสดงสินค้าจากทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ จีน เกาหลี ปากีสถาน อินเดีย อิตาลีและเวียดนาม เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำ ผู้ผลิตส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและก่อสร้างห้องเย็น ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นและผู้ผลิตระบบควบคุมและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ชั้นนำ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ภาพและเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ไอที/สำนักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมงานและร่วมเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ซึ่งเราเชื่อมั่นและคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 14,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานได้กว่า 2,000 พันล้านบาท” นายวิทยากรกล่าว

นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กล่าวว่า ประเทศไทยมีโรงงานผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐานสากลมากมาย โดยผลิตทั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในครัวเรือนและเครื่องปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ไทยยังเป็นแหล่งรวม Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เช่น ลวดทองแดง คอมเพรสเซอร์ PCB เทอร์โมสแตท และมอเตอร์ เป็นต้น 

“ในงานครั้งนี้ เราได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นั่นก็คือ การสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในสายงานวิศวกรรมปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ซึ่งหัวข้อที่เราคัดสรรมาสามารถร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ ช่างผู้ปฏิบัติการ นักศึกษา วิศวกร และบุคคลที่ต้องการเพิ่มความรู้ในอุตสาหกรรมปรับอากาศ ได้แก่ รู้เท่าทันปัญหาแอร์ระเบิด ภัยร้ายและผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว แนวทางการออกแบบอาคารและระบบอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว จับกระแสโลกทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องเย็นในอนาคต และ Food Safety – The Smart Way (HACCP & CFR)” นายอรุณ กล่าว

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กล่าวว่า สำหรับงาน Bangkok E&E 2019 ในปีนี้นอกจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงแล้ว เรายังได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมแรกคือ การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ “หลักการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับ SMEs ไทย” “ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นในสภาวการณ์สึนามิเทคโนโลยี ภายใต้ปรัชญา “แตกหน่อแทนแตกกิ่ง” “LSEV Skateboard Open Platform in Thailand” และ “การออกแบบ Body รถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น

“อีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากก็คือ เราได้ส่งเสริมผลงานการพัฒนาทางด้าน Smart Electronics ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีโครงการแสดงผลงาน “ต้นกล้าอิเล็กทรอนิกส์” และเชิญทางมหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานของนักศึกษาภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics Solution” ซึ่งจะเป็นเวทีการแสดงศักยภาพผลงานของนักศึกษาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ชมงาน ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยตอบรับร่วมส่งผลงานจำนวน 9 แห่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ได้มีการเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบผลงานโดยผู้ผลิตคนไทยร่วมกับนักศึกษามาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย”

ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E 2019 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งนิทรรศการภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ เน้นเรื่องของ Daily Life, Internet of things และ Smart Home ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่าน Interactive Multimedia เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแนะนำสินค้าที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ (Product Presentation)

นอกจากนั้นยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อีกด้วย โดยวันที่ 25-27 กันยายน 2562 จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น. จะเป็นวันจำหน่ายปลีก เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมและซื้อสินค้าได้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร