Thursday 18 July 2024 | 12 : 39 am

Taiwan Excellence ชวนคนไทยแสดงพลังเปลี่ยนโลกด้วยโครงการ #SharingIsCaring

Taiwan Excellence เปิดตัวโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบดิจิทัลระดับโลก “Sharing is Caring” โครงการนี้เกิดจากความเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีพลังในการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับบุคคล ชุมชน และสังคมในทางที่ดีขึ้น หากผลักดันพลังนี้ให้เพิ่มมากขึ้นทวีคูณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดย Taiwan Excellence มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อรวบรวมพลังแนวคิด ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน

Taiwan Excellence ขอมอบเวทีให้กับบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในนามของบุคคล สถาบัน องค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ได้นำเสนอแนวคิดประเด็นปัญหาที่ต้องการ ดำเนินการแก้ไข ด้านประเด็นทางสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยเชิญคนไทยมาร่วมนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

นักเคลื่อนไหวชาวสวีเดน Greta Thunberg สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ออกสู่สังคมตั้งแต่ยังเป็นเด็กผ่านการแข่งขันเขียนเรียงความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทำให้ผู้คนจำนวนมาก ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ Chen Shu-Chu เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจาก เมืองไถตง ไต้หวัน นำรายได้จากการขายผักไปช่วยสร้างโรงเรียนและห้องสมุดเพื่อเป็นสวัสดิการสาธารณะ ให้กับชุมชนของเธอ ปรัชญาที่ทั้ง 2 บุคคลมีร่วมกันคือ การมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลก ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น Taiwan Excellence เชื่อว่าจะมีคนที่ห่วงใยสังคมอย่างพวกเขาอยู่ทุกมุมโลก

โครงการ “Sharing is Caring” ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence จำนวน 29 องค์กร ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในไต้หวัน ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในครัวเรือน ซึ่งบริษัทชั้นนำเหล่านี้ได้เข้าร่วมโครงการ “Sharing is Caring” แสดงให้เห็นว่า บริษัทต่างๆ ในไต้หวันตระหนักถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Sharing is Caring” ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในสังคมทั่วโลก อาทิเช่น Mr. Ramon Macapagal คณะกรรมการมูลนิธิ SM Foundation (SMFI) หน่วยงานรับผิดชอบสังคม ขององค์กร SM Investments Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของฟิลิปปินส์ที่ลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ในตลาดค้าปลีก ธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ และ Mr. Onno ผู้ใจบุญด้านการศึกษาชาวอินโดนีเซีย แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมสวัสดิการสาธารณะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมี Tang Feng (Audrey Tang) รัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวัน และผู้แทนจากหลายประเทศที่มีสายสัมพันธ์ ทางการทูตกับไต้หวัน เช่น Nauru, Eswatini และองค์กรสวัสดิการสาธารณะ ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม จากเวียดนาม ฮอนดูรัส อินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ต่างร่วมแสดงการสนับสนุนและเห็นด้วย กับแนวคิดโครงการ “Sharing is Caring” พร้อมเผยแพร่โครงการนี้ไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนผู้คน จากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหมายนี้

ทุกแผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่าแผนงานนั้นจะต้องส่งผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาธารณะประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นแผนงานที่มีความเป็นไปได้ ในการดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริง มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานอย่างสมเหตุสมผล โดยแผนงาน จะต้องมีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้รับ ตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence ไปประยุกต์ใช้ได้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์รอบแรก จำนวนไม่เกิน 12 แผนงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน หลังจากนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกแผนงานที่ดีที่สุด เป็นผู้ชนะจำนวนไม่เกิน 3 แผนงาน โดยผู้ชนะ จะได้รับเงินรางวัลแผนงานละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินทุนมูลค่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานให้เกิดขึ้นจริง โดยจะคัดสรร และมอบหมายผู้ดำเนินงานบุคคลที่สามที่เหมาะสม เป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานของ 3 แผนงานชนะเลิศ สำหรับโครงการ “Sharing is Caring” ต่อไป

Taiwan Excellence จัดเตรียมเงินรางวัลและเงินทุนจำนวนมากนี้ เพื่อสนับสนุนพลังความฝัน ของนักนวัตกรรมทางสังคม ผู้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก ให้มีแรงจูงใจรังสรรค์แนวคิดโครงการ #SharingIsCaring ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งแนวคิดแผนงานเป็นภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และสามารถ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแผนงานเพิ่มเติมได้ที่ share-care.taiwanexcellence.org

Taiwan Excellence มีประวัติอันยาวนานในการช่วยเหลือชุมชน ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือระดับโลก ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และยังคงแสวงหากิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ

เกี่ยวกับ Taiwan Excellence :

Taiwan Excellence ตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากไต้หวัน” โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศ ด้านการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้ใช้งานทั่วโลก และเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจาก 102 ประเทศทั่วโลก