Tuesday 5 March 2024 | 11 : 08 am

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก ในโครงการ “Easy Choice To Save The World”

ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการจัดการอย่างยั่งยืน คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค
โปรเฟสชันแนล
ในฐานะผู้นำแบรนด์ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่รายแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล จากสภาพิทักษ์ป่า Forest Stewardship Council™ หรือ มาตรฐาน FSCTM จึงได้จัดโครงการ “Easy Choice To Save The World” ชวนคู่ค้าทางธุรกิจทุกภาคส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “โลกยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านการเลือกใช้สินค้าที่มีตรามาตรฐาน FSCTM

คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจคิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค โปรเฟสชันแนล กล่าวว่า “คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค โปรเฟสชันแนล เชื่อว่าเมื่อโลกยั่งยืน ธุรกิจของเราจะยั่งยืนไปด้วย เราจึงได้จัดทำแผนการจัดการอย่างยั่งยืน 2022 (Sustainability 2022) มุ่งเน้นไปที่การจัดการ 5 ประเด็นสำคัญ 1. ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) ที่เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกจำนวน 25 ล้านคน 2. การจัดการป่าไม้ และเยื่อไม้ (Forest & Fiber) ซึ่งเราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้เยื่อไม้จากป่าธรรมชาติลง 50% 3. การจัดการขยะเหลือศูนย์และการรีไซเคิล (Zero Waste & Recycling) ด้วยการสร้างแนวคิดให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ 4. การจัดการพลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy & Climate) โดยได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ลง 20% 5. การจัดการการผลิต (Supply Chain) ที่เน้นเรื่องปกป้องสิทธิมนุษยชน”

“สืบเนื่องแผนการจัดการอย่างยั่งยืน 2022 นี้ เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการจัดการ และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าของเรา โดยเราเป็นรายแรกของประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจทิชชู่ ที่ได้รับมาตรฐาน FSCTM ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการพื้นที่ป่า การผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านการศึกษา ตรวจสอบ และวางแผนการจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างมีแบบแผนชัดเจน โดยจากการใช้เยื่อไม้รีไซเคิลในปี 2018 ที่ผ่านมา  คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย ได้ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 220,000 ต้น/ปี ลดการใช้น้ำจำนวน 292 ล้านลิตร/ปี หรือคิดเป็นการลดการกดชักโครก 90 ล้านครั้ง/ปี ลดการใช้ไฟฟ้า 1100 ล้านวัตต์/ปี หรือคิดเป็นการช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ประมาณ 9 แสนเครื่อง/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 299,200 กิโลกรัม/ปี หรือคิดเป็นการช่วยลดการใช้รถยนต์เป็นระยะทาง 1.5 ล้านกิโลเมตร/ปี”

FSCTM (Forest Stewardship Council) เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลก อาทิ กองทุนสัตว์ป่าสากล (WWF) และกรีนพีช (Greenpeace) ในการออกแบบ และพัฒนามาตรฐานการจัดการป่าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญ ตั้งแต่ การดูแลจัดการป่าไม้ การปกป้องสัตว์ป่า การดูแลระบบนิเวศน์ ไปจนถึงการดูแลชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมาตรฐาน FSCTM จะทำการตรวจสอบตั้งแต่สายการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน FSCTM มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่ครบวงจรอย่างแท้จริง

คุณกอบรัตน์ สวัสดิวร ผู้ประสานงานโครงการ FSCTM ในลุ่มน้ำโขง กล่าวว่า “ฟังดูแล้วน่าตกใจว่าทุกๆ 1.2 วินาที จะมีพื้นที่ป่าถูกทำลายบนโลกเป็นขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล* ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จำนวนมหาศาลนี้มีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการ และการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจของ FSCTM ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก เราเชื่อว่าการสนับสนุนจากภาคธุรกิจจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนโลกได้ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค โปรเฟสชันแนล ช่วยขับเคลื่อนมาตรฐาน FSCTM ให้เป็นที่รู้จักในภาคธุรกิจ และผู้บริโภค”

คุณชมัยพร เล่าต่อเกี่ยวกับที่มาของโครงการ Easy Choice To Save The World ว่า “เราเชื่อว่าการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม คือการต้องออกไปปลูกป่า ซึ่งอันที่จริงแล้วการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้วยการเลือกใช้สินค้าที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงแค่ดูจากตรารับรองมาตรฐาน FSCTM บนฉลากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ เท่านี้ก็เท่ากับเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ “Easy Choice to Save the World” ที่ทางบริษัทฯ ร่วมมือกับองค์กร FSCTM เชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจร่วมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐาน FSCTM และร่วมเป็นแรงผลักดันในการสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีตรามาตรฐาน FSCTM

ปัจจุบันโครงการ “Easy Choice To Save The World” ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท เอไอเอ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เป็นต้น โดยในปีนี้ คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค โปรเฟสชันแนล ได้ทำการมอบรางวัลให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมโครงงาน พร้อมชวนร่วมกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการสะสมแต้ม SF point (Sustainable Forest Point) ที่คำนวนจากยอดซื้อกระดาษทิชชู่ที่มีตรามาตรฐานFSCTM จาก คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค โปรเฟสชันแนล ในปี 2019 เพื่อเปลี่ยนแต้มเป็นต้นไม้ที่จะนำมาปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปี 2020 ต่อไป

*ผลงานสำรวจจาก World Resources Institutes ในปี 2013*

G Wellness : Thai Alternative Medicine นวดรักษา อาการทางกล้ามเนื้อและระบประสาท ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย...

ใครมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งอาการทางระบบเส้นประสาท อย่าปล...