Saturday 24 July 2021 | 11 : 59 pm

ททท. หารือ ‘แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวไทย’ ร่วมกับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม

ททท. ร่วมปรึกษาหารือและประชุมวางแผนทำงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรมแห่งประเทศไทย นำโดย เอิร์ธ สายสว่าง ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกจำนวน 20 ท่าน เข้าพบ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์, นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด และ นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดเอเซียและแปซิฟิกใต้

โดยร่วมผนึกกำลังเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ โดยเฉพาะงานนโยบายและแผนงานการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวปี 2564 อันมีผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Latest