Thursday 18 July 2024 | 12 : 18 am

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชูเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า และข้อสะโพก ไม่ต้องพักฟื้นนาน กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็ว

ทุกวันนี้แนวโน้มผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัว รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จึงได้ชูเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า และข้อสะโพก แบบไม่ต้องพักฟื้นนาน ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็ว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรับวิถี New Normal

ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น และกำลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ล่าสุดได้มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือ ปี พ.. 2583 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว โดยตัวเลขประชากรไทย ทีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า จากปี 2563 ที่มีผู้สูงอายุ 12 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 36.5 ล้านคน ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรม Healthcare จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคภัยต่างๆ ที่มีสาเหตุสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น

“โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” เป็นโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่เตรียมพร้อมให้บริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเช่นกัน โดยล่าสุดได้จับมือกับ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” หนึ่งในพันธมิตรชั้นนำ ในการเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care” และ “ศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก Joint Surgery Center” อย่างเป็นทางการ  บริการรักษาเฉพาะทางแก่ผู้มีปัญหากระดูกสันหลัง ข้อเข่าและข้อสะโพก มีจุดเด่นในการรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางตามแนวทางรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายใต้การบริการที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในราคาที่เข้าถึงได้  โดยจะเปิดให้บริการทุกวันด้วยพื้นที่ให้บริการขนาดกว่า 200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องตรวจรวมทั้งสิ้น 8 ห้อง พร้อมพื้นที่รับรองที่กว้างขวาง

อีกทางเลือกใหม่ ที่นับว่าสอดรับวิถีชีวิต New Normal ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการผ่าตัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็ว ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

ศูนย์ Absolute Spine Care และ ศูนย์ Joint Surgery Center เริ่มเปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับB+ ถึง C- เป็นความร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก บริษัทฯ ในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงพยาบาล พร้อมด้วยการรวบรวมทีมแพทย์ชำนาญการ และจัดหาเครื่องมือรักษาที่ทันสมัย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เข้าถึงได้”นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าว

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ในการให้บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ Joint Operation ในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและ รายได้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลากร ของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร  เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลพันธมิตรได้เข้าถึงการรักษาที่ดี ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพันธมิตร” นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวถึงโมเดลความร่วมมือในครั้งนี้

“ปัจจุบัน ศูนย์ Absolute Spine Care โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกว่า 15 ท่าน ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทั้งศัลยแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคกระดูกสันหลัง ร่วมกันวางแผนการรักษากับผู้ป่วยให้เหมาะสมกับระดับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย  โดยแนวทางการรักษาจะมีทั้งการรักษาแบบ Intervention ด้วยการฉีดยา การใช้คลื่นวิทยุ และการใช้เลเซอร์เข้ากระดูกสันหลัง ไปจนถึงการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบ Endoscopic Surgery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปแผลเล็กกว่า 1 ซม. มีข้อดีคือผู้ป่วยจะมีอาการปวดแผลจากการผ่าตัดน้อย มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ ลดการทำลายเนื้อเยื่อส่วนดีที่อยู่รอบบริเวณผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วสามารถกลับบ้านได้ภายใน  24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีผู้ป่วยเพียง 10 % เท่านั้น ที่อาการรุนแรงและต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ร่วมกันและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด” นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ และผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวเสริม

ผศ.พล อ ต นพ .จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ศูนย์ Joint Surgery Center มีผู้ป่วยมารักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก และกลุ่มคนรุ่นใหม่  สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยให้ความไว้วางใจและมีความมั่นใจในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น  ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางการรักษาของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม อาทิ ปวดเข่า ปวดสะโพก เรื้อรัง ข้อฝืด ติดขัด โรคข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดส่องกล้องข้อ เป็นต้น รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การผ่าตัด ข้อแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี ซึ่งจะช่วยในการวางตำแหน่งข้อเทียม ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมถึงมีการวินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้” ผศ.พล.อ.ต.นพ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าว

ศูนย์ Absolute Spine Care และศูนย์ Joint Surgery Center ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นับเป็นโครงการต้นแบบ ที่จะช่วยขยายการเข้าถึงการรักษาไปยังกลุ่มผู้ป่วยระดับกลางให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของบำรุงราษฎร์ และโมเดลนี้ในอนาคตมีแนวโน้มจะถูกขยายไปยังกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ต่อไป