Wednesday 17 April 2024 | 2 : 05 pm

มิติใหม่ของการสร้างนวัตกรรม เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ชู ‘การสร้างคน’ เป็นนวัตกรรมขั้นสูงสุดของธุรกิจยุคใหม่

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ธุรกิจการดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยกำลังสร้างนิยามใหม่ของนวัตกรรมโดยยึดหลักการสร้างคนที่มีสมองเป็นนวัตกร และมีหัวใจในการดูแลผู้คนเป็นแกนหลัก

คำประกาศที่ชัดเจนของทีมผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล คือ “คนคือนวัตกรรมที่ล้ำค่าที่สุดของเรา” โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาระบบเครื่องมือและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาชีวิตของผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ในโลกที่คำว่า ‘นวัตกรรม’ มักจะทำให้เรานึกถึงภาพของเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อน แต่มุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของพญาไท-เปาโล กลับตอกย้ำความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดและมีค่ามากที่สุดอย่าง..คน

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ตระหนักดีว่า คนเป็นมากกว่าแค่แรงงานที่มาทำงานไปวันๆ คนของพญาไท-เปาโลคือสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ มีความสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจและเชื่อมต่อกับหัวใจของผู้อื่นและก็มีสมองที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดูแลสุขภาพของผู้คนที่ซับซ้อนคาดเดาไม่ได้ และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการสายบริหารการสื่อสาร และพัฒนาสุขภาพสัมพันธ์องค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

“เราเชื่อว่า ทรัพย์สิน หรือ Asset ที่สำคัญที่สุดขององค์กร ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรืออาคารสถานที่โอ่โถง สะดวกสบาย หรือ การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล เท่านั้น แต่ศักยภาพ ความทุ่มเท ความสามารถ ความคิดที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ มีความเข้าอกเข้าใจผู้มารับบริการ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น คนคือ Asset ที่สำคัญที่สุดของแบรนด์พญาไท-เปาโล และการสร้าง People’s Culture ที่แข็งแกร่ง ก็คือการสร้างคน นั่นเอง” คำกล่าวจาก นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการสายบริหารการสื่อสาร และพัฒนาสุขภาพสัมพันธ์องค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

แรงผลักดันเบื้องหลังปรัชญาการสร้างคนให้เป็นนวัตกรรม คือจิตวิญญาณอันแน่วแน่ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไป ด้วยความทุ่มเทของพญาไท-เปาโล พวกเขาตระหนักถึง “Fight for Better” และ “Growth Mindset” ซึ่งเป็นสองทัศนคติ

สำคัญที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนพญาไท-เปาโล ทัศนคติเหล่านี้ผลักดันให้คนพญาไท-เปาโล ส่งมอบบริการด้านสุขภาพดีเยี่ยมไปสู่สังคมวงกว้าง

ทีมผู้บริหารพญาไท-เปาโล ย้ำว่า ‘นวัตกรรม’ คือการเสาะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น พวกเขาเชื่อว่าการแสวงหาความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งจะได้รับแรงสนับสนุนจากจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคน และจิตวิญญาณนี้เองที่กระตุ้นให้ทีมงานของพญาไท-เปาโล ยอมรับการเรียนรู้ การเติบโต และการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

‘นุชจรี กิจวรรณ’ พยาบาลผู้มุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยมายาวนานคือตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนพญาไท-เปาโล นุชจรีสังเกตเห็นความท้าทายที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในการดูแลผู้ป่วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งจากตัวเองและเพื่อนพยาบาล เธอใช้ความคิดริเริ่มในการกำหนดบทบาทของตัวเองใหม่ในฐานะ “พยาบาลวิจัย” และทำให้เธอกลายเป็นพยาบาลวิจัยคนแรกในโรงพยาบาลนี้

นุชจรีร่วมมือกับเพื่อนพยาบาลในการรับฟังข้อกังวลของพวกเขา ดำเนินการค้นคว้าวิจัยและทำงานร่วมกับวิศวกร เพื่อออกแบบเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ความพยายามของเธอส่งผลให้เกิดโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 400 โครงการ ซึ่งรวมถึง “ที่นอนลดแผลกดทับ” ซึ่งช่วยลดแผลกดทับในผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างมาก

พญาไท-เปาโล เชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพ คือหัวใจหลักของการดูแลประชาชน และไม่มีนวัตกรรมใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มาทำงานร่วมกัน

เรื่องราวของนุชจรี แพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกคนในพญาไท-เปาโล เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรม แต่เป็นจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่เจริญงอกงามอยู่ในใจของสมาชิกในเครือแต่ละคน

.