Sunday 3 December 2023 | 5 : 47 am

ฟิตเนส เฟิรส์ท เผยเทรนด์คนรักสุขภาพยุคใหม่ ‘ไฮบริด ฟิตเนส’

  • “ไฮบริด ฟิตเนส” พฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างโควิด-19 ที่คนรักสุขภาพจะออกกำลังกายทั้งที่ยิมและที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์
  • สายฟิตเมืองไทย ยังรอคอยการกลับไปออกกำลังกายในฟิตเนส และจะกลับไปทันทีที่สามารถทำได้
  • ผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัด

จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปี 2020 ทำให้เกิดมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ มากมายในสังคม โดยรัฐบาลในแต่ละประเทศได้ออกข้อกำหนดหลายขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ภายในชุมชน ทำให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดและผู้คนได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามมีผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนรักการออกกำลังกายกว่า 4,000 คน ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และข้อจำกัดในการใช้ฟิตเนสคลับ ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจในการออกกำลังกายของพวกเขาได้ จึงเป็นที่มาของการหาทางเลือกใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการออกกำลังกายผ่านทางออนไลน์ หรือ การทำคลาสการออกกำลังกายเสมือนจริงมาทดแทนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและรักษารูปร่างให้ดูดีควบคู่กันไป

“ไฮบริด ฟิตเนส” ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน

ธุรกิจฟิตเนส เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา การออกกำลังกายได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งการเพิ่มโปรแกรมการออกกำลังกายผ่านทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์ รวมไปถึงการทำคลาสการออกกำลังกายเสมือนจริง ซึ่งนำมาสู่การออกกำลังกายแบบผสมผสาน หรือ “ไฮบริด ฟิตเนส” คือการที่ผู้ออกกำลังกายผสมผสานทั้งการออกกำลังกายที่ฟิตเนสควบคู่ไปกับการเลือกออกกำลังกายได้จากที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

ล่าสุด Evolution Wellness Group ผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสคลับในเอเชีย เจ้าของแบรนด์ฟิตเนสชื่อดัง ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท (Fitness First), เซเลบริตี้ ฟิตเนส (Celebrity Fitness), โกฟิต (GoFit), ชิ ฟิตเนส (Chi Fitness), ไฟเออร์ ฟิตเนส (Fire Fitness), และ ไฟฟ์ เอเลเม็นท์ส (Fivelements) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนต่อวิถีการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไป โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกว่า 4,000 คน ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย ซึ่งโดยภาพรวมพบว่า จากการระบาดของ COVID-19 และข้อจำกัดในการใช้ฟิตเนสคลับ ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดยั้งความตั้งใจในการออกกำลังกายของพวกเขาได้ โดยพวกเขายังคงหาทางเลือกรูปแบบใหม่ ทั้งการออกกำลังกายผ่านทางออนไลน์ หรือ การทำคลาสการออกกำลังกายเสมือนจริงมาทดแทนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและรักษารูปร่างให้ดูดีควบคู่กันไป

โดยพบว่า 90% ของผู้คนมีความพยายามที่จะค้นหาวิธีการออกกำลังกายแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด โดย 39% ของผู้คนยังคงออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 75% ของคนไทยที่ชื่นชอบการออกกำลังกายได้มีการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายผ่านออนไลน์ เช่น คลาส LIVE ของฟิตเนส เฟิรส์ท ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก และยังคงดำเนินการในรูปแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะลดลงหรือหมดไป สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความต้องการการออกกำลังกายแบบไฮบริด จะอยู่กับผู้ที่รักการออกกำลังกายอย่างถาวร ดังนั้นผู้ให้บริการฟิตเนสจึงต้องคิดหาวิธีการตอบสนองความต้องการเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ

สายฟิตเมืองไทย ยังรอคอยการไปฟิตเนส

สำหรับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายชาวไทย พบว่า การออกกำลังกายที่ฟิตเนสคลับยังเป็นสิ่งที่คนไทยรอคอยเนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ ในการออกกำลังกายที่บ้านอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายได้เท่ากับการออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ โดยพบว่า 51% รู้สึกไม่พอใจกับประสบการณ์การออกกำลังกายที่บ้านเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม 48% ขาดแรงจูงใจ 40% ขาดสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจ ในขณะที่มีถึง 83% ที่พึงพอใจกับการออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ และ 60% ให้ความเห็นว่าพวกเขาอดใจรอไม่ไหวที่จะกลับไปออกกำลังกายในฟิตเนสคลับและจะกลับไปทันทีที่สามารถทำได้

และจากผลการสำรวจยังพบว่า ความพึงพอใจในการออกกำลังกายช่วงระหว่างการปิดคลับลดลงเหลือ 61% จากเดิม 80% ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุผลห้าอันดับแรก คือ 44% ขาดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้าน 42% ขาดแรงจูงใจหรือความเกียจคร้าน 37% ขาดบรรยากาศที่จูงใจ 35% ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม และ 26% พื้นที่ภายในบ้านไม่สะดวกแก่การออกกำลังกาย

ผู้คนยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจจากกระแส COVID-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจการดูแลสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น ทำให้พบว่ามุมมองในการออกกำลังกายจากเดิมที่เป้าหมายจะเน้นเฉพาะบุคคล เช่น การลดน้ำหนัก การเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือการสร้างความแข็งแรงให้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปรับเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้น

ไซมอน ฟลินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Evolution Wellness Group ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจว่า “ผลสำรวจนี้ทำให้เรารู้ว่า ผู้คนยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆ ต้องหยุดชะงักและพบกับข้อจำกัดมากมาย แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังพยายามที่จะรักษากิจวัตรการออกกำลังกายของตนไว้ โดยเราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ต่างๆ กลับสู่สภาวะปกติ หลังจากมีการส่งมอบวัคซีนให้กับประชาชนส่วนใหญ่แล้ว สมาชิกส่วนใหญ่จะยังคงกลับมาใช้บริการฟิตเนสคลับเช่นเดิม และอาจมีสมาชิกบางส่วนที่มีรูปแบบการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปโดยจะเป็นการผสมผสานทั้งการออกกำลังกายในคลับและโซลูชั่นการออกกำลังกายที่บ้านควบคู่กันไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการออกกำลังกายของพวกเขามากขึ้น”

อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) ผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสคลับในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์หลัก คือ ฟิตเนส เฟิร์สท ประเทศไทย ในรูปแบบศูนย์ออกกำลังกายครบวงจร หรือ ฟิตเนสคลับ ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย รวม 34 สาขาในประเทศไทย และแบรนด์ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ประเทศไทย ที่ในปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 2 สาขา โดยปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้บริการรวมกว่า 70,000 ราย ซึ่งตลอดช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ ประเทศไทย ถือเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์นวัตกรรมคลาสออกกำลังกายเพื่อเติมเต็มความต้องการของสมาชิกและผู้คนในสังคมผ่านการสร้างสรรค์คลาส LIVE ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวรวมกว่า 200,000 ล้านวิว และนับเป็นฟิตเนสคลับรายแรกของโลกที่สามารถเปิดคลาส LIVE ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ทันทีหลังประกาศปิดให้บริการภายใน 30 ชั่วโมง โดยถึงตอนนี้คลาส LIVE ยังคงได้รับความสนใจและมีการทำคลาสอย่างต่อเนื่องผ่านทาง www.facebook.com/FitnessFirstThailand, www.facebook.com/CelebrityFitnessThailand และ youtube.com/FitnessFirstThailand ถึงวันละ 5 คลาส โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาชมและร่วมออกกำลังกายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างสรรค์รูปแบบสมาชิกภาพที่สามารถเลือกการออกกำลังกายได้ตามความต้องการเฉพาะแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น อาทิ สมาชิกแบบ MyFit สำหรับ ฟิตเนส เฟิรส์ท และ MyStyle สำหรับ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ตามลำดับ เพื่อให้สมาชิกและลูกค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถใช้บริการฟิตเนสคลับได้ตามที่ต้องการ สามารถเลือกการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำของทางฟิตเนสได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คาร์ดิโอ ยกน้ำหนัก และ พื้นที่ใช้สอยต่างๆ เช่น ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องรับรองของสมาชิก หรือแม้แต่จะเลือกเพิ่มบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี PT 100 Membership ซึ่งเป็นแพ็คเกจครูฝึกส่วนตัวรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออกกำลังกายอย่างจริงจังและมีเป้าหมายกับครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลก

นอกเหนือจากการดำเนินงานเครือข่ายบริการด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างต่อเนื่อง Evolution Wellness Group ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเข้าถึงการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า ผ่านการแนะนำเครื่องมือและบริการใหม่ๆ เพื่อให้ตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
www.fitnessfirst.co.th, www.facebook.com/FitnessFirstThailand, www.celebrityfitness.co.th, www.facebook.com/CelebrityFitnessThailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fitness Helpline 24 hrs. โทร.02-118-6665 และ Celebrity Fitness : 02-118-6677

Latest