Tuesday 18 June 2024 | 9 : 37 pm

ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ การ์ดไม่ตก!! ย้ำความมั่นใจสูงสุด เตรียมพร้อมให้บริการ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology ทั่วทุกพื้นที่, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชูยุทธศาสตร์ยกระดับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดครบทุกมิติ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำเป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมั่นใจแก่พันธมิตร คู่ค้า ประชาชนที่มาใช้บริการและพนักงาน เต็มรูปแบบในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว นำ “ยิ้มสยาม” กลับคืนมาอีกครั้ง

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยเราเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ก่อนปิดบริการชั่วคราว และในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งตามคำสั่งของภาครัฐนั้น ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มงวดแบบการ์ดไม่มีตก!! พร้อมส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยนำนวัตกรรมเข้ามาผสานในการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่พันธมิตร คู่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการเต็มรูปแบบเพื่อให้กลับมาพบกันอย่างมั่นใจ อาทิ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง, การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด”

เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Lower Area Disinfecting Passage บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก

สำหรับยุทธศาสตร์สุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Health & Safety) ครอบคลุมใน 3 มิติหลักดังนี้

1. ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ

1.1 คัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวันคัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานบริษัทย้อนหลัง 14 วัน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน 100% นอกจากนี้พนักงานต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผ่าน Application (หรือ ผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์ม Online) ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน 

ฆ่าเชื้อโรคด้วยการอบรังสี UV-C อย่างล้ำลึก

1.2 รักษาอนามัยป้องกันตนเองเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย และ Face Shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่และต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา, ต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด, พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

2.ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า

2.1ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสี UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology ทั่วทุกพื้นที่, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย และที่โดยสารภายในของ Shuttle Bus, Shuttle Boat เป็นต้น, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำทิ้งของศูนย์ และร้านค้าทั้งหมด, ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สาร Enzyme ฉีดเคลือบ Coll&Fin เพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโอโซน

หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application

2.2คัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุดติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBot ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ที่อุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด, ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Mobile Sanitization Carpet บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก, จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน, มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี, มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละมาด Tourist lounge และ Infinite lounge

2.3ลดความแออัด และรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัยจำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระบุจำนวนชัดเจนในทุกพื้นที่, กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องน้ำ, กำหนดระยะห่างในการใช้บันไดเลื่อน 2 ขั้นเป็นอย่างน้อย, จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Bus/ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน ,การจัดโต๊ะที่นั่งใน ร้านอาหาร ให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร , จัดทำฉากกั้นแยกส่วนในจุดที่ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ด้วย Protection Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter service /Redemption counter Shield / Cashier Shield , ติดตั้งคิวไลน์กำหนดระยะห่างในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ,จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งสินค้า พร้อมทำตีเส้นแบ่งตำแหน่งการยืนภายในลิฟต์

บริการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยรังสี UV-C ฟรี

2.4 สะอาดทุกจุดสัมผัส ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก 30 นาที เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อในลิฟต์  ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ และที่นั่งส่วนกลาง, ลดการสัมผัสประตูห้องน้ำด้วยอุปกรณ์พิเศษ, ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ร่วมทุก 30 นาที อาทิ บัตรจอดรถ บัตรศูนย์อาหาร, ภายในร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ ห้องเรียน อุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังใช้บริการ,แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป, จัดให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

2.5จัดมาตรการสำหรับพนักงานรับส่ง สินค้า Delivery Man กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้า โดย Delivery Man ทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกับการกรอกข้อมูลตามแบบคัดกรองที่ศูนย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง  โดยศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานการส่งอาหาร หรือสินค้าให้แก่ Delivery Man

การจัดโต๊ะที่นั่งในร้านอาหาร ให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3.ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ

3.1ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normalผู้ใช้บริการต้องโหลด Application ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่าน Application หรือ QR CODE หรือแบบฟอร์ม Online อื่นๆ ที่ศูนย์กำหนดเพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.2ป้องกันตนเอง ลดการสัมผัส ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, การผ่านจุดคัดกรอง หากลูกค้ามิได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมา สามารถซื้อได้ที่ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติของศูนย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงิน รวมถึงบริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า

3.3บริการสำหรับลูกค้าต้องการการดูแลพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการใช้เวลาอันจำกัดในศูนย์การค้า โดยกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออก และใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษสาหรับลูกค้า (Priority Check out) สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนน้อย และ ลูกค้าผู้สูงอายุ

จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่าง

สยามพิวรรธน์ มั่นใจว่า ทั้ง OneSiam ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยาม เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร ร้านค้า พนักงานและผู้ใช้บริการสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle และนอกเหนือไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะนำรอยยิ้มแห่งความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง