Wednesday 31 May 2023 | 12 : 31 am

หัวหน้า 5 แบบนี้ ดีต่อใจลูกน้อง

การเป็นหัวหน้ากับลูกน้องก็เปรียบเสมือนลิ้นกับฟัน บางครั้งก็มีปัญหา บางครั้งก็มีการถกเถียงเมื่อต้องการข้อสรุปเรื่องงานที่ตรงกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นหัวหน้าก็คือการที่เรามีทัศนคติ ทักษะ และแนวคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและรู้จักวิธีรับมือกับลูกน้องและสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น ในฐานะหัวหน้างาน เราจำเป็นต้องซื้อใจลูกน้อง รวมถึงให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมให้ได้ เพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่ดี และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้นั่นเอง

แล้ว หัวหน้าที่ดีเป็นอย่างไร?”……เป็นคำถามที่คนเป็นหัวหน้าเองก็อยากจะรู้ และพยายามหาคำตอบมาตลอด เพื่อจะได้เป็นหัวหน้าที่ดี นี่คือหัวหน้า 5 แบบที่ถ้าคุณเป็นได้จะดีต่อใจลูกน้องคุณมาก ๆ เลย

1. หัวหน้าที่เข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง

การที่หัวหน้าเข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อน และพฤติกรรมที่แตกต่างของคนแต่ละแบบ จะทำให้หัวหน้ารู้วิธีสื่อสารกับลูกน้อง และไม่เผลอไปตัดสินลูกน้องเพียงเพราะลูกน้องไม่เหมือนหัวหน้า มีความแตกต่างเป็นเรื่องดี ถ้าต่างคนต่างเอาจุดแข็ง-จุดอ่อนมาเสริมกันและกันได้ ทีมก็จะยิ่งแข็งแกร่ง

2. หัวหน้าที่รับผิดก่อน รับชอบทีหลัง

หัวหน้าที่ดีไม่ใช่ไม่เคยทำผิดพลาด แต่เป็นคนที่ทำผิดพลาดแล้วยอมรับผิด ไม่โยนขี้ ไม่โบ้ยลูกน้อง ขอโทษอย่างจริงใจ แก้ไขปัญหา เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ ยิ่งเวลาเกิดความผิดพลาดในทีม หัวหน้าที่ดีจะต้องรีบออกมาแถวหน้าแสดงตัว “รับผิด” ก่อนลูกน้อง แล้วเวลา “รับชอบ” ให้ไปยืนแถวหลัง เพื่อให้ลูกน้องได้รับคำชื่นชมก่อนตัวเอง

3. หัวหน้าที่ยอมรับว่าไม่ได้เก่งทุกเรื่อง

หัวหน้าที่ดีไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง แต่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องไหน และไม่เก่งเรื่องไหน เวลาที่เรายอมรับว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องไหน เราจะชื่นชมคนอื่นเป็น เราจะฟังคนที่รู้มากกว่าเรา ไม่ได้ทำตัวใหญ่คับที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้าหัวหน้าเป็นตัวอย่างของคนที่คอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง

4. หัวหน้าที่พูดเป็นคนสุดท้ายในห้องประชุม

หัวหน้าที่ดีจะให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ให้ลูกน้องพูดให้ครบทุกคนก่อน หัวหน้าถึงค่อยพูดเป็นคนสุดท้าย เพราะถ้าหัวหน้าชิงพูดก่อน ลูกน้องอาจจะไม่กล้าแสดงความเห็นที่ต่างไปจากหัวหน้า หรืออาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าไม่ได้ให้ความสำคัญ รู้สึกเหมือนต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียว ลูกน้องก็จะไม่โตและไม่มีความสุขด้วย

5. หัวหน้าที่ผลักดันให้ลูกน้องเติบโต

หัวหน้าที่ดีจะสนับสนุนให้ลูกน้องเติบโตไปในทางที่ดี ไม่ใช่แค่ให้ลูกน้องทำงานให้จบๆ ไปวันๆ แต่ต้องปลูกฝังทัศนคติดีๆ ให้ลูกน้องได้เติบโตไปด้วย ให้เขาเติบโตทั้งในหน้าที่การงาน และเติบโตในการใช้ชีวิต

ถ้าเราเป็นหัวหน้าที่ดี เราก็กำลังสร้างลูกน้องให้เป็นหัวหน้าที่ดีคนต่อไป 

ที่มา: YourNextU ศูนย์รวมวิชาชีวิต พร้อมเสริมทักษะที่ในตำราไม่ได้สอน! อยากรู้จัก YourNextU มากกว่านี้ คลิก: https://bit.ly/3QzNRPU

มุ่งหน้าสู่การเป็นหัวหน้างานที่สามารถมัดใจลูกน้องได้แบบอยู่หมัด ดูรายละเอียดทางนี้เลย: https://bit.ly/3BPebBE

Latest