Sunday 23 June 2024 | 9 : 13 am

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน

ตามที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความเจ็บป่วยมากขึ้น การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานประมาณ 4-6 ปี  ทำให้สถานพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างมาก

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ จึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้ง โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ในหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก  และหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เวลาเรียนระยะสั้นเพียง 6 เดือน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,000 คน จำนวนทั้งสิ้น 43 รุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับการบรรจุเข้าเป็นบุคคลากรในเครือ โรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐ  โรงพยาบาลภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงสถานบริบาล และห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่าง ๆ

ทั้งนี้  ยังสามารถเลือกตำแหน่งงาน ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชทั้ง 4 แห่ง ในแผนกที่ต้องการได้  หากบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการยังมีอัตรากำลังว่างอยู่ ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าจบแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน

รวมทั้ง ในอนาคตอันใกล้นี้ กำลังพิจารณาความร่วมมือกับประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่มีความต้องการสูง สำหรับพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  ไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวด้วย

ในวันนี้ จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการร่วมมือการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นพ.พงศ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานกรรมการบริษัทโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด คุณชดา บูรณะพิมพ์  และคุณรุ่งนภา ปักษี ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน  ในการนี้ด้วย

เพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ เชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคคลที่ได้เข้ามาศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้บุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากว่า 36 ปี  ซึ่งในปัจจุบันมี ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร.089-1326744 และ 092-6423624

คนรักอาหารทะเลห้ามพลาด! เทศกาลอาหาร DUEL DISTRICT เปิดสนามดวลความอร่อย ระหว่าง ‘ซีฟู้ดชาวประมง...

ออล ออฟ ลัค จับมือ สยามพารากอน เปิดสนามดวลความอร่อย ณ พาร์ค พารากอน ระหว่า...