Thursday 18 July 2024 | 9 : 34 pm

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทศไทย เดินหน้าสร้างหลักชัยธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

  • บริษัทเผยกลยุทธ์และแผนการขยายธุรกิจพลังงานช่วงครึ่งปีหลัง
  • Hitachi Energy ให้คำมั่นสัญญาในการส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุความสำเร็จสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2065-2070

หลังจากบริษัททำการรีแบรนด์เป็น “Hitachi Energy” เมื่อปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจึงเดินหน้าสู่เป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อ “การขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ

“สำหรับ Hitachi Energy เราสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยนวัตกรรมและการประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี ค.ศ.2030” ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในประเทศไทย เราได้ดำเนินการติดตั้งหลังคาโรงงานเป็นแผงโซลาร์โดยคาดว่าจะช่วยลดอัตราการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการดำเนินงานและมุ่งสู่เป้าหมายแรกในการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% โดยฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามสัญญาคาร์บอนเครดิตกับบริษัทชั้นนำของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทยังได้รับใบรับรองโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืนประจำปี 2022 (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) ซึ่งจะร่วมขับเคลื่อนการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน และในฐานะผู้ประกอบการในประเทศไทย เรายังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมความยั่งยืนในประเทศไปพร้อมกัน”

“Hitachi Energy เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจในการแสวงหาโซลูชันเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก มุ่งสู่อนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอนอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความยั่งยืน” ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุกล่าวเสริม

ตั้งแต่เปิดตัว Hitachi Energy บริษัทได้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันหลักเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่

  • EconiQ  พอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป โดยพอร์ตโฟลิโอทางไฟฟ้าแรงสูง EconiQ™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และในงาน CIGRE 2022 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ 420-kilovolt (kV) Circuit-Breaker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอทางไฟฟ้าแรงสูง EconiQ™ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโซลูชันทางเลือกจากการไม่ใช้ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ ที่มีประสิทธิภาพในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
  • Grid-eXpandTM ชุดการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบฉนวนอากาศและฉนวนก๊าซที่ผลิตแบบโมดูลแนวใหม่ ซึ่งได้รับการพัฒนา ประกอบ และทดสอบในโรงงานก่อนการส่งมอบ เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัดสรรพลังงานแก่พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งได้อย่างมาก และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน
  • IdentiQ™ โซลูชันระบบดิจิทัลแบบแพ็กคู่ของงานไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC) และพอร์ตโฟลิโอคุณภาพไฟฟ้า ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านดิจิทัลแบบข้ามสายงาน เพื่อเร่งขั้นตอนการดำเนินโครงการและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด IdentiQ™ ยังมอบข้อมูลด้านสินทรัพย์ การวิเคราะห์ และข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านแผงควบคุมที่ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง
  • Lumada Inspection Insights พอร์ตโฟลิโอโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการใช้งานสินทรัพย์สำคัญทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Hitachi Energy และ Hitachi Vantara โดยโซลูชัน Lumada Inspection Insights ช่วยเปิดการทำงานระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืน ยกระดับความปลอดภัยทางกายภาพ และลดความเสี่ยง
  • OceaniQ™ พอร์ตโฟลิโอด้านนวัตกรรมของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการรับมือความท้าทายของปัญหานอกชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Sustainability 2030 ของบริษัท จะเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อโลก ผู้คน สันติภาพ และพันธมิตร โดยชื่อ Hitachi Energy คือการสะท้อนถึงภาพรวมด้านพลังงานที่กำลังวิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ชื่อใหม่นี้ยังช่วยตอกย้ำสถานะของบริษัทในการเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีและบริการทั้งสำหรับลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจด้านโครงข่ายพลังงาน หากยังเปิดรับโอกาสในขอบเขตที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนความยั่งยืนและวิถีชีวิตยุคใหม่ (Smart life) ของผู้คน

เกี่ยวกับ Hitachi Energy

Hitachi Energy ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่กำลังก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เราให้บริการลูกค้าด้านระบบสาธารณูปโภค ภาคส่วนอุตสาหกรรม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีและเป็นผู้นำงานด้านดิจิทัลที่จำเป็นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่อนาคตที่ปราศจากคาร์บอน เรากำลังขับเคลื่อนระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น พร้อมกับการสร้างสมดุลด้านคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ Hitachi Energy มีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างแพร่หลายมากกว่า 140 ประเทศ โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานประมาณ 38,000 คนใน 90 ประเทศทั่วโลก มีผลประกอบการทางธุรกิจประมาณหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

ฮิตาชิ ขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรมสังคม ผ่านการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เราจะแก้ไขปัญหาความท้าทายของลูกค้าและสังคมด้วยโซลูชั่น Lumada ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ OT (Operational Technology) และผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงสร้างธุรกิจ Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries และ Automotive Systems ด้วยการขับเคลื่อนของพลังงานสะอาด ระบบดิจิทัล และนวัตกรรม เรามุ่งมั่นสร้างการเติบโตผ่านการประสานความร่วมมือกับลูกค้าของเรา บริษัทมีรายรับในปีการเงิน 2022 (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2022) รวมที่ 10,264.6 พันล้านเยน (84,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีบริษัทในเครือ 853 แห่งและพนักงานทั่วโลกรวมประมาณ 370,000  คน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitachi.com

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...