Thursday 29 February 2024 | 10 : 20 pm

‘ประกันสุขภาพ’ เกราะคุ้มครองที่ควรมี! เลือกซื้ออย่างไรให้คุ้มค่า

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ถือเป็นคำพูดที่ไร้กาลเวลา นำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย และคงไม่มีใครปฏิเสธว่า การมีสุขภาพดี มีค่ายิ่งกว่าการได้ลาภเป็นเงินเป็นทองด้วยซ้ำไป เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย หากเสียไปแล้วจะซื้อหากลับคืนมาก็ไม่ได้ แม้จะมีเงินทองมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนทั้งโลก ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อปัญหาให้เกิดการเจ็บป่วยได้ตลอดเวลา ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มแพงขึ้นทุกวัน ดังนั้น นอกเหนือจากการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ อีกหนึ่งเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ทุกคนควรมีก็คือ “ประกันสุขภาพ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในยามเจ็บป่วยโดยไม่คาดฝัน

“ประกันสุขภาพ” เป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งประกันสุขภาพสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ และประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล

โดยประกันภัยทั้ง 2 ประเภทแม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการให้ความคุ้มครองหลักที่เหมือนกันใน 7 หมวด ได้แก่ ความคุ้มครองในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด, ค่าใช้จ่ายแพทย์, ค่ารักษาในส่วนต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร, ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน และ การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะเห็นได้ว่าประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่หลากหลายในส่วนการรักษา ซึ่งหากแยกออกมาเป็นแต่ละรายการแล้วค่าบริการในแต่ละหมวดหมู่มีจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

ดังนั้นการเลือกซื้อประกันสุขภาพมักจะเจอคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ ต้องซื้อประกันสุขภาพแบบไหน วงเงินเท่าไหร่ ถึงจะตอบโจทย์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ คือ การเลือกซื้อที่เหมาะสมและครอบคลุมชีวิตทางสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งมีหลายปัจจัยในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

  • ประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่ อายุ, อาชีพ, ประวัติสุขภาพ, เพศ, กรรมพันธุ์, การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และผลตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คำนวณถึงความคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ได้
  • ประมาณการจากความต้องการ เช่น เมื่อเราป่วยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งหรือค่าห้องต้องจ่ายเท่าไหร่, ค่าประกันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่, สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อไว้มาหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้
  • ตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่ เช่น ความคุ้มครองจากประกันสังคม, กองทุนหรือสวัสดิการของบริษัท
  • ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

หากจะตอบคำถามว่า ซื้อประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าในวันนี้ สิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ความคุ้มค่าคือ ประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลในอนาคตโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเกินกำลังที่จะรับไหว ขณะที่การซื้อประกันสุขภาพในแต่ละครั้ง หรือ แต่ละปีนั้นจะเป็นการซื้อตามเกณฑ์มาตรฐานและความคุ้มครองที่แต่ละบุคคลเลือก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประกันสุขภาพจะเป็นเกราะป้องกันช่วยบริหารความเสี่ยงอันดับแรกๆ ที่ทุกคนควรมี แต่ต้องเลือกซื้อประกันสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่าง “คุ้มค่า” ซึ่งควรปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบประกันให้ตอบโจทย์ตามความต้องการ รวมทั้งศึกษาข้อมูลกรมธรรม์ และความเสี่ยงของตัวเราให้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าจริงๆ โดยสิ่งสำคัญก่อนทำประกันจะต้องไม่ลืมศึกษาเงื่อนไขข้อมูลกรมธรรม์อย่างละเอียด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3C7IwrS

เกี่ยวกับ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ SOMPO HOLDINGS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัย และโซลูชั่นความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นมานานกว่า 132 ปี SOMPO HOLDINGS ให้บริการลูกค้าในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาค และเป็นผู้ให้บริการประกันวินาศภัยชั้นนำในเอเชีย

ครั้งแรกในไทย ยาสีฟัน ‘ยินตันเฮิร์บ’ สองพลังในหลอดเดียว ชูกลยุทธ์ความต่าง ดูแลช่องปากและ...

“ไทยยินตัน” ต่อยอดจากขยายไลน์สินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุด “ยิน...