Sunday 3 December 2023 | 10 : 38 am

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวนลูกค้าที่เป็นสมาชิกคอนแทคเลนส์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆ ในโครงการ Sight For Kids เนื่องในวันสายตาโลก

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น มุ่งมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพตา และมอบการมองเห็นที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสายตา เนื่องในวันสายตาโลก (WORLD SIGHT DAY) บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้าที่เป็นสมาชิกคอนแทค เลนส์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีส่วนร่วมในการมอบสุขภาพตาที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น มอบให้แก่โครงการ Sight For Kids เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้รับการตรวจและดูแลรักษาดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของน้องๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2564

“มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็น และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปีประมาณ 312 ล้านคนมีสายตาสั้น และครึ่งหนึ่งของกรณีเหล่านี้ยังตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจทำให้เด็กที่ไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพตาเหล่านั้น ขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน มีคุณภาพชีวิตต่ำลง และอาจถึงขั้นตาบอด ทั้งที่ความบกพร่องทางการมองเห็นเหล่านี้เป็นความบกพร้องที่แก้ไขได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมองเห็นและการสูญเสียการมองเห็น เราอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมามีสุขภาพตาที่ดี

จึงเป็นที่มาของโครงการ Sights For Kids โครงการการร่วมมือระหว่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น (Johnson & Johnson Vision: JJV) และมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Club International Foundation: LCIF) ตั้งแต่ปี 2545 โครงการ Sight For Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาในโรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา

โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆ จากทั่วโลกกว่า 190,000 คนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็กๆ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพตา โดยที่มีนักเรียนกว่า 575,000 คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อประเมินและทำการรักษาแล้ว และในปีนี้บริษัทฯ จึงอยากเชิญชวน ลูกค้าที่เป็นสมาชิกคอนแทคเลนส์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้โดยรายได้ส่วนหนึ่งของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น มอบให้แก่โครงการ Sight For Kids เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาได้” นายมาเฮช โดไรอัปปา ผู้อำนวยการแผนกคอนซูเมอร์ เวียดนาม & วิชั่น อินโดจีน กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีการมองเห็นที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาด้านสายตาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวตามวัย รวมถึงคอนแทคเลนส์เพื่อความงาม ทั้งในรูปแบบรายวัน และรายใช้ซ้ำ และล่าสุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมถึงไวรัส ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เพิ่มเติมที่ได้ที่ Facebook ของ Johnson & Johnson Vision, Thailand https://bit.ly/3l2AUBj

เกี่ยวกับ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นองค์กรที่ตระหนักและใส่ใจถึงการดูแลโลกรวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คนไปพร้อมกัน โดยการค้นคว้า วิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สำหรับนำนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อพัฒนาสุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิชั่นแคร์ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คือ การสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา พร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่วยดูแลสุขภาพตาที่ผู้คนทั่วโลกวางใจ

นอกจากนี้ พันธกิจหลักของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้แก่ ความพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งในการก้าวไปเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มวิชั่นแคร์ เพื่อให้ถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ดีสุด จากจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ เมื่อปี 1988 กับครั้งแรกของผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์แบบใช้แล้วทิ้งเจ้าแรกของโลก ซึ่งคอนแทคเลนส์ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นหนึ่งในคอนแทคเลนส์ที่มีความโดดเด่น มีผู้ใช้งานมากมายในทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแจ็กสันวิลล์ ฟลอริด้า

Latest