Thursday 18 July 2024 | 5 : 01 pm

‘แม็คกรุ๊ป’ ปั้นแพลตฟอร์ม Mc Academy สร้างคน พัฒนาองค์กร สู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” แบรนด์ยีนส์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่ให้ความสำคัญในการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ สร้างคน พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ปั้น Mc Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning Platform) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ Disrupt Learning Journeys ของพนักงานแบบ Anytime Anywhere โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของแม็คกรุ๊ปฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการปฎิบัติงานพร้อมขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

“ประพัฒน์ เสียงจันทร์” ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าMc Academy การบูรณาการในการฝึกอบรมพัฒนาและการสร้างทักษะในการทำงาน ปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personal Learning) กระตุ้นความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเพิ่มทักษะอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันแม็คกรุ๊ปฯ มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน และมีร้านค้าปลีกเกือบ 600 จุดขายทั่วประเทศ

Mc Academy ได้นำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ คือระบบ LMS (Learning Management Systems) ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้การฝึกอบรม และผู้รับการฝึกอบรม คือพนักงานแผนกส่วนงานต่างๆ โดยพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อัปเดตความรู้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ระบบการการเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย เปิดกว้างให้ทั้งผู้ฝึกอบรมและพนักงานทำงานร่วมกัน เพิ่มความรวดเร็ว ความสะดวก และความมีประสิทธิภาพในการสอนงานแก่พนักงาน และทำการทดสอบและวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงช่วยสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม และช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานในการปฎิบัติงานและการแข่งขันให้แก่องค์กร ถือเป็นก้าวสำคัญของ “แม็คกรุ๊ป” ในการยกระดับการเรียนรู้ในองค์กร ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนและ Mindset ของพนักงานในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะส่วนบุคคลให้ก้าวข้ามขีดจำกัด โดยเชื่อมั่นใจว่าการเติบโตและพัฒนาตนเองของพนักงาน จะส่งผลให้องค์กรก้าวสู่การสร้างความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในมิติต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว