Thursday 18 July 2024 | 9 : 30 pm

มาลด-แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อ โลกใบนี้กันเถอะ!!

ทุกวันนี้ โลกร้อนขึ้นทุกวัน ฤดูก็แปรปรวน สัตว์ทะเลตายเพราะกินพลาสติกปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 100-450 ปี และประเทศไทยติดอับดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดในโลก!!!

2 สาวผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณ ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต, พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา

วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานแคมเปญ “คุณคือตาวิเศษ” เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastics) อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี “มูลนิธิคุณ” เพราะโลกทั้งใบ…ลมหายใจเดียวกัน โดย ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิคุณและ พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ผู้ร่วมก่อตั้ง และได้พบปะกับกูรูนักสิ่งแวดล้อม อาจารย์วรุณ วารัญญานนท์, นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร และศิลปิน-นักแสดง หัวใจรักษ์โลก
ก้อง – สหรัถ สังคปรีชา, เชอรี่ – เข็มอัปสร สิริสุขะ เลยไม่พลาดเก็บวิธีการช่วยต่อลมหายใจ เพื่อโลกใบเล็กๆของเรามาฝากกัน งานนี้รับรองว่า ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์วรุณ วารัญญานนท์, นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร

อาจารย์วรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำเรื่องการแยกขยะว่า ในหนึ่งวัน เฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวสร้างขยะประมาณ 10,000 ตัน โดย กทม. สามารถกำจัดได้ประมาณ 1,500 ตัน และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 8,500 ตัน จะถูกส่งไปทิ้งแบบเปิดที่ภูเขาขยะใน จ.นครปฐมกับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันสูงเท่ากับตึก 10 ชั้น และเนื่องด้วยปริมาณขยะที่มาก และการจัดการที่มีข้อจำกัด จึงทำให้มีการรั่วไหลของขยะลงแม่น้ำและลงทะเลในที่สุด เช่น ไมโครพลาสติกภัยเงียบจากขยะทะเล ซึ่งหากสัตว์น้ำบริโภคเข้าไปก็จะเกิดการสะสม เมื่อมนุษย์ทานสัตว์เหล่านั้น ไมโครพลาสติกก็จะสะสมในร่างกายเรา ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันลดและแยกขยะ โดยใช้หลัก 3R คือ สิ่งต้องทำเป็นอันดับแรกคือ Reduce ลดการใช้ และ Reuse นำมาใช้ซ้ำ เป็นการลดและป้องกันขยะที่ต้นทาง เช่น เวลาซื้อของก็ไม่รับถุงพลาสติกหรือใช้ถุงผ้าแทน พกแก้วแบบใช้ซ้ำได้ไปซื้อเครื่องดื่ม เป็นต้น ในส่วนของ Recycle รีไซเคิล ต้องเริ่มที่การแยกขยะ ก่อนที่จะสามารถนำไป recycle ได้”

ในระบบของประเทศไทยให้ แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. ขยะเปียกที่ย่อยสลายได้ หรือ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหารและวัสดุที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงน้ำและน้ำแข็ง ซึ่งสามารถนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นการนำไปทำปุ๋ยหมัก

2. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ พลาสติกเช่น PET (ขวดน้ำใส) พลาสติกหนา ขวด HDPE เป็นต้น

3. ขยะทั่วไป รวมทั้ง พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ แก้วกาแฟพลาสติก, หลอดพลาสติก, ถุงร้อน ถุงเย็นสำหรับใส่อาหาร, ถุงหิ้วพลาสติก ฯลฯ ซึ่งใช้วิธีกำจัดโดยฝั่งกลบ พลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย 100-450 ปี 4. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ให้แยกใส่ถุงติดป้าย เพื่อให้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบนำไปจัดการกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป”


นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร

ด้านคุณหมอนักสิ่งแวดล้อม นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร กล่าวถึงการลดใช้พลาสติกว่า “ปัญหาขยะล้นเมืองต้องเริ่มแก้ไขจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดขยะในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก พกแก้วน้ำ เวลาไปซื้อกาแฟ และ ลดการใช้หลอดพลาสติก ซึ่งหากทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็จะสามารถลดการใช้พลาสติกแบบ single-use และอาจตั้งกฏให้กับตัวเราเองว่า หากลืมพกถุงผ้า แก้วน้ำ และทำให้ต้องใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จะปรับเงินตัวเองสำหรับแต่ละชิ้น อย่างเช่นต้องบริจาคเงินให้การกุศลเป็นค่าปรับ เป็นต้น เพราะขยะส่วนมากเกิดจากพลาสติกแบบ single-use นั้นเอง”

นางเอกสาว เชอรี่-เข็มอัปสร กล่าวว่า “ทุกวันนี้เชอรี่ก็ลดการใช้ แก้ว ถุง หรือ ขวดน้ำที่ทำจากพลาสติก แต่ยังมีโปรดักต์ในชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ใช้วิธีเลือกแบรนด์ที่เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จริงๆ เราสามารถใช้ชีวิตแบบ Zero Waste คือไม่สร้างขยะเลย เมื่อก่อนเชอรี่มองว่าทำไมสุดโต่งแต่วันนี้รู้สึกชื่นชมพวกเขามาก ซึ่งที่สุดแล้วเชอรี่ก็จะเดินทางไปทางนี้แหละ ตรงไหนที่ทำได้ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆ เชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึก หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าสวิตช์กดเปิดอาจถูกบดบังด้วยภาระหน้าที่การงาน เป็นเหมือนวัชพืชที่มาคลุมไว้แต่พอวันหนึ่งที่ถูกถางทางออกก็จะเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เชอรี่อยากให้ทุกคนเริ่มต้นการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 5 R คือ  Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง, Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น, Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้, Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ, Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง เพื่อให้บ้านของเราแข็งแรงและสวยงามขึ้น”

ปิดท้ายวิธีช่วยต่อลมหายใจให้โลกกับ นักแสดงหนุ่มในฝันของสาวๆ ก้อง–สหรัถ แบรนด์แอมบาสเดอร์แคมเปญ “คุณคือตาวิเศษ” เผยว่า “เมื่อก่อนผมคิดว่าเรื่องปัญหาขยะเป็นเรื่องไกลตัว แต่กลายเป็นว่าปัญหาเหล่านี้สะท้อนกลับมาสู่ตัวเรา จึงเริ่มปรับเปลี่ยนให้การแยกขยะกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน เพราะง่ายเวลานำขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ ไปรีไซเคิล ส่วนขยะที่เป็นเศษอาหาร ก็มีถังสำหรับนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ย คือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเราต้องเผชิญกับปัญหาขยะ ซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเอง หากเพียงเรารู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง รู้จักลดการใช้พลาสติก เช่น พกแก้วน้ำ, ใช้หลอดกระดาษ หลอดทำจากข้าวโพด หรือแม้แต่การพกถุงผ้าและปฏิเสธถุงพลาสติก ก็ทำให้โลกของเราหายใจได้เต็มปอดมากขึ้น”

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมรักสิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิคุณ “เพราะโลกทั้งใบ…ลมหายใจเดียวกัน” มาเริ่มก้าวแรกกับพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/khunfoundation/

#มูลนิธิคุณ #คุณคือตาวิเศษ #ลดแยกขยะก่อนทิ้ง

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...