Thursday 13 June 2024 | 2 : 10 pm

งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 ผู้จัดเชื่อปั้นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เพิ่ม 10%

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอฯ กล่าวว่า การจัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ Hall EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถหาไอเดียในการสร้างธุรกิจ พร้อมต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ผ่านมายังพบว่าหลายธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ได้บุกเบิกขึ้นนั้นยังมีอัตราการล้มเหลวที่สูง ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า รวมถึงไอเดียในการทำธุรกิจที่ดีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่การทำธุรกิจนั้นยังขาดความรู้และการวางแผนธุรกิจที่ดี การจัดงานในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการทำธุรกิจที่แข็งแรงขึ้น ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะ การเลือกโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการในตลาด การสร้างโมเดลธุรกิจอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการหาตลาดใหม่ๆ ด้วยการส่งออกไปต่างประเทศ

“งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าบริการด้านธุรกิจเท่านั้น แต่มุ่งเสริมความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการอย่างรอบด้านเพื่อให้ทันโลกดิจิทัลอย่างครบวงจร นอกจากโซนแสดงสินค้าและบริการด้าน e-Business และผู้รับจ้างผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษาและสัมมนาเสริมความรู้ทั้งด้านโมเดลธุรกิจอย่างรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญ โดยคาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ Young Entrepreneur เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % เกิดเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท” นายศักดิ์ชัย กล่าว

สำหรับงาน e-Biz Expo & OEM Manufacturer Expo 2019 ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยภายงาน SME D Bank ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการทำธุรกิจ E-Commerce เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย ให้มีความแข็งแกร่ง ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย  และยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ TCEB,สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ ให้พร้อมก้าวสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

โดยภายในงานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งาน e-Biz Expo Asia 2019 เป็นงานที่รวบรวมสินค้าและบริการด้าน  e-Business อย่างครบวงจรทั้งในด้าน E-COMMERCE, E-LOGISTICS, E-PAYMENT, E-TAILER, DIGITAL BUSINESS, CROSS-BORDER , E-COMMERCE  มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาเรื่องการเริ่มต้นและวางแผนธุรกิจ ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์รวมถึงช่องทางในการค้าขาย และการให้คำปรึกษาทางด้านการขนส่งสินค้า การนำเข้าและส่งออก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และส่วนงาน OEM Manufacturer Expo 2019 ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวบรวมผู้รับจ้างผลิตที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรมเสริมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ็คเกจ กลุ่มโรงงานที่ผลิตแบรนด์ อุตสาหกรรมสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้อยากทำธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงหน่วยงานจัดซื้อที่ต้องการผลิตสินค้าพรีเมียมสำหรับองค์กรแบบครบวงจร

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า “ส.อ.ท. ได้ร่วมจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2019 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้อยากทำธุรกิจได้พบกับผู้รับจ้างผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งเป็นสามาชิกของ ส.อ.ท. ซึ่งได้รับการคัดกรองแล้วว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานได้คุณภาพจริง และมีการจดทะเบียนบริษัทและโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยงาน OEM Manufacturer Expo  ได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรมผู้รับจ้างผลิต เนื่องจากเป็นงานที่จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพมากขึ้น”

นอกจากนี้ภายในงานมีความพิเศษมากมาย อาทิ โปรโมชั่นพิเศษการรับจ้างผลิตในปริมานที่น้อย ด้วยราคาพิเศษและจดทะเบียน อ.ย. มูลค่ากว่าหมื่นบาทฟรี รวมถึงสัมมนาเสริมความรู้การทำธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. พบการสัมมนา “สูตรพลิกธุรกิจส่งออก” เพื่อขยายฐานลูกค้าในยุคดิจิทัล เช่น การแนะนำช่องทางการทำธุรกิจในตลาดจีน / การทำตลาดดิจิทัลด้วย Line และในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น. พบกับการสัมมนา “Blockchain and Future of e-business”  โดยสมาคมไทยบล็อกเชน อาทิหัวข้อ เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการเปลี่ยนแปลง โดยคุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว และเวลา 13.30 – 17.00 น. พบกับการสัมมนา “e-Backbone Business Software Platform; New Trends of Local Software Modernization”  อาทิหัวข้อ ถอดรหัสเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย AI /  และในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. พบกับการสัมมนา “สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต” ในหัวข้อ การขยายฐานลูกค้าออนไลน์ โดยคุณปฤณ จำเริญพานิช / การพลิกโอกาสด้วยนวัตกรรมอาหารแปรรูป โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน / กลยุทธ์ด้านการตลาด โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เป็นต้น สามารถสำรองที่นั่งโทร 02-203-4230 – 3 หรือเข้าไปที่ www.สูตรพลิกธุรกิจ.com

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารวมงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019  จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebizexpoasia.com และ www.oemexpo.co

พาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชีย 6 กิโลเมตร LOVE PRIDE ♡ PARADE 2...

ภาครัฐนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ...