Friday 19 April 2024 | 9 : 58 pm

องค์การสะพานปลา ตรวจเข้มท่าเทียบเรือประมงสงขลา พร้อมรับฟังนโยบายด้านการบริหาร

เจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา นำโดย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมด้วย ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูพร้อมรับฟังนโยบายท่าเทียบเรือประมงสงขลา ถึงแนวทางด้านการบริหารให้มีการจัดการอย่างมีระบบ โดยมีนางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 ‘สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล’

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ เดิน...