Tuesday 5 March 2024 | 12 : 21 pm

โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต ส่งมอบความห่วงใย จัดกิจกรรม ‘Face Shield ช่วยชาติ’ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการให้ของอาสาสมัครไฟ-ฟ้า

โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต เดินหน้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ำใจช่วยคนไทยต้านโควิด-19 (COVID-19) ส่งมอบความห่วงใยภายใต้กิจกรรม “Face Shield ช่วยชาติ” #อยู่บ้านก็ช่วยชาติได้ เปิดรับอาสาสมัครจากเด็กๆ คุณครู และเจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า จำนวน 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ ผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมอบแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน จำนวน 4,000 ชิ้น ตอกย้ำเป้าหมายการรู้จักให้ผู้อื่น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีเปิดเผยว่า “การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน แต่ท่ามกลางความท้าทายนี้ สิ่งที่สังคมต้องการมากที่สุด คือการรวมพลังจับมือก้าวข้ามวิกฤติไปด้วยกัน ซึ่งโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน โดยทีเอ็มบี และธนชาต ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยในยามต้องเผชิญกับความยากลำบาก เปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ำใจช่วยคนไทยต้านโควิด-19 ชวนเยาวชน คุณครู และเจ้าหน้าที่ในโครงการไฟ-ฟ้า เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม “Face shield ช่วยชาติ” จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่”

“โครงการไฟ-ฟ้า เกิดขึ้นบนเป้าหมายที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ได้รู้จักและพัฒนาศักยภาพตัวเอง รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับส่งมอบให้กับผู้อื่นต่อไป ซึ่งการจัดทำ Face shield เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และทำประโยชน์เพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องอยู่บ้านหรือหลีกเลี่ยงไม่ออกไปข้างนอกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตอกย้ำเป้าหมายสำคัญของโครงการที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กรู้จักถึงการเป็นผู้ “ให้” เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าไปช่วยแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น” นางสาวมาริสากล่าว

กิจกรรม “Face shield ช่วยชาติ” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด ผู้ผลิตที่นอนโฮมแมท ที่ได้ร่วมบริจาควัสดุพียูโฟม เพื่อเป็นวัสดุในการจัดทำ Face shield จำนวน 4,000 ชิ้น โดยมีมาตรการเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และอนามัยระหว่างการจัดทำ ซึ่งในทุกขั้นตอนจะทำงานร่วมกันแบบ Social Distancing คือ ต่างคนต่างทำ และส่งมอบแก่โรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ได้เปิดรับอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 100 คน แบ่งกันทำคนละ 40 ชิ้น รวมทั้งหมด 4,000 ชิ้น มอบให้ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกลาง เป็นที่เรียบร้อย

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนกันต่อที่ www.tmbfoundation.or.th

G Wellness : Thai Alternative Medicine นวดรักษา อาการทางกล้ามเนื้อและระบประสาท ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย...

ใครมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งอาการทางระบบเส้นประสาท อย่าปล...