Tuesday 18 June 2024 | 9 : 50 pm

เครือโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เปิดไฟรูปหัวใจให้กำลังใจคนไทยสู้ COVID-19

เครือโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เปิดไฟเป็นรูปหัวใจ เพื่อส่งกำลังใจให้คนไทยช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับไวรัสโคโรนา COVID-19

เพื่อสนับสนุนนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เครือโรงแรมฯ จึงได้ออกแคมเปญ #alonetogether ที่แม้คนไทยทุกคนจะต้องอยู่ห่างกัน แต่จะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยจะมีการเปิดไฟรูปหัวใจบนอาคารโรงแรมในเครือทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. วันนี้ (26 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ทางผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมฯ ขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้น กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกำชับให้พนักงานในกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

ติดตามที่ #AloneTogether #SocialDistancing #GrandeCentrePoint