Friday 21 February 2020 | 9 : 59 pm
หน้าแรก Events CEA เปิดตัว SOLAR VENGERS Showcase โชว์ 12 ผลงาน ต่อยอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน

CEA เปิดตัว SOLAR VENGERS Showcase โชว์ 12 ผลงาน ต่อยอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)หรือ CEA จัดงาน SOLAR VENGERS Showcase ชวนผู้สนใจร่วมชมนวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ 12 ผลงาน และร่วมลุ้น 2 ผลงานที่จะได้รับเลือกไปพัฒนาต่อยอดและทดลองใช้จริง ภายในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) บริเวณ Creative Space และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “โครงการ Solar Vengers หรือ “โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่เป็นเหมือน Vengers มาร่วมระดมสมองเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) โดยจะต้องร่วมกับที่ปรึกษาทั้ง 3 ทีม คือ CreativeVenger DesignVenger และ MakerVenger

ทุกทีมจะต้องค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ในการต่อยอดศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบออกมาจำนวน 12 ผลงาน ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 2 ผลงาน ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อนำไปพัฒนาและมีการทดลองเพื่อทดลองการใช้งานจริงต่อไป

ภายในงานประกอบด้วยนวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 12 ผลงานจากโครงการ Solar Vengers โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม 1 CreativeVenger โดย พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร FiF DESIGN studio นำเสนอผลงานได้แก่ – SolarAirBlox ‘ระบบกรองอากาศ ฝุ่น และควันที่อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนโมดูลาร์ (Modular)’ สามารถต่อยอดเป็นป้ายรถโดยสารเพื่ออากาศสะอาด – SolarPOH ระบบพัฒนาบริการบนท่าเรือที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้สัญจรทางน้ำ ส่งเสริมความปลอดภัยที่มากขึ้น – Inno Solar Avenue โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้แนวคิด ‘Living disruption with 3C: Community, Culture, Capability’-พฤกษาแห่งพลัง ต้นไม้ที่รวบรวมพลังทั้ง ‘น้ำและไฟ’ ที่บริเวณยอดช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกให้คนเมือง

กลุ่ม 2 DesignVenger โดย พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ นักวิจัยรับเชิญ/ที่ปรึกษาอาวุโส Center of Innovation for Society, KMUTT นำเสนอผลงานได้แก่ -Trident (Energize the Ocean Resource) ‘ระบบเติมพลัง คืนชีวิตให้กับโลกใต้ท้องทะเล’ ประกอบด้วยทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ – Transolarity ‘จุดจอดจักรยานยนต์ไฟฟ้า’ เป็นจุดรวมพลสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับจ้าง (e-Bike) – Rapid Energy Solar Kit ‘ชุดโมดูลาร์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์’ -SolarScan App ‘ระบบค้นหาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ออนไลน์’

กลุ่ม 3 MakerVenger โดย กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FabCafe Bangkok นำเสนอผลงานได้แก่ -Foresee ‘หมวกนิรภัยอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์’ -Sol(y)ar ‘แผ่นพื้นโมดูลาร์เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Modular Pave)’ -Sound Plant ‘ระบบปลูกพืชในร่มด้วยแสงและเสียง’ – Cactus ‘เครื่องดริปน้ำผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์’

ทั้งนี้ CEA ขอเชิญ นักออกแบบ วิศวกร นักวิจัย นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “SOLAR VENGERS Showcase” โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะจัดแสดงในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ Creative Space และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

Latest

เฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี Beloved Fertility ‘Family Reunion’ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เชิญชวนร่วมงาน Beloved Fertility 'Family Reunion' เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี ณ ห้องบา...