Thursday 18 July 2024 | 8 : 50 pm

ธ.ก.ส. ปลุกพลังเกษตรกร สร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านรายการ ‘หอมแผ่นดิน’

ธ.ก.ส. มุ่งสู่แกนกลางการเกษตร เปิดตัวรายการหอมแผ่นดิน ปฐมบทครั้งใหม่ที่จะมาเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน 12 คน 12 เรื่องราว พร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการ “หอม” และมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เชิญชวนร่วมถอดรหัสความสำเร็จไปกับรายการหอมแผ่นดิน ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดตัวรายการที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร 12 คน ในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12 บทเรียนชีวิตธุรกิจ เพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการ “หอม” ที่ขับร้องโดย คุณปืนใหญ่ ฉัตรวรา วรรณทิพย์ ที่มาถ่ายทอดบทเพลงและบอกเล่าแนวคิดของเนื้อหาเพลงภายใต้บริบทใหม่ของภาคการเกษตรที่ยกระดับไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก คุณตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ และคุณเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ โดยรายการหอมแผ่นดินจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้นำรายการหอมแผ่นดินกลับมาอีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดบทเรียนธุรกิจผ่านการนำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร 12 คน กับ 12 บทเรียนธุรกิจเกษตรในคอนเซปต์ “หอมแผ่นดิน The Playbook 12 บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตร” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับไปทำการเกษตร ที่ไม่ใช่แค่เพียงการเกษตรเพื่อการบริโภค แต่เป็นการยกระดับธุรกิจและสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดจนสามารถไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงการสนับสนุนการผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นในเมือง (Local consumption) และการเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ซึ่งธ.ก.ส. พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อไปสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) โดยสนับสนุนเกษตรกรในทุกด้าน ทั้งการผลิต รายได้ และการขาย โดยเฉพาะการทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมือง รวมถึงสามารถมองเห็นช่องทางและโอกาสที่จะพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มีรายได้ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณค่าไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจอื่น โดย ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งสำนักกิจการระหว่างประเทศขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการยกระดับการประกอบอาชีพและการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรไทยไปสู่ระดับสากล ได้แก่ การนำสินค้าเกษตรกรไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China : ADBC) ในการจับคู่ธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของธนาคาร ADBC สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากผู้ผลิตต้นน้ำโดยตรง และความร่วมมือภายใต้กรอบการเป็นสมาชิกสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ในการพัฒนาด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินเชื่อ การพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรไทย

นอกจากนื้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการเติมองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาสินค้าเกษตร การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่กับการดูแลและสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำชุมชนธนาคารต้นไม้กว่า 6,800 ชุมชน ร่วมประเมินและจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่ปลูกไว้มาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตู่ ภพธร
เบญ ชลาทิศ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถอดรหัสความสำเร็จไปพร้อมกันในรายการหอมแผ่นดิน ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page : 9 MCOT หรือรับชมย้อนหลังผ่าน Facebook Page : ธกส BAAC Thailand Youtube, Instagram และ TikTok : BAAC Thailand