Wednesday 17 April 2024 | 12 : 18 pm

เชิดชูกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย ผู้หญิงสูงวัยคุณภาพ แบบอย่างที่ต้องเดินตาม

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย) จัดงาน เก้าทศวรรษกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย  ณ อาคาร 140 ตึกเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูสตรีไทยวัย 90 ปีขึ้นไป ในการอุทิศตนเพื่อครอบครัวและสังคม รวมทั้งเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่สตรีไทยรุ่นหลัง โดย สมาคม ตพส.ไทย องค์กรสตรีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ในปี 2542 จากกลุ่มสตรีไทยที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 และการประชุมควบขนานของภาคเอกชนระดับโลก NGO Form on Women ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน เมื่อเดือนกันยายน ปี 2538 มีวัตถุประสงค์และแนวทาง คือ การติดตามพัฒนาสตรีไทยในประเด็นต่างๆ ตามปฏิญญาปักกิ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การส่งเสริมบทบาทสตรีในฐานะผู้นำ  

การดำเนินงานเพื่อสตรีสูงวัยที่คงคุณภาพครั้งนี้ ยังเสริมสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและภาพลักษณ์ที่ดีให้สมาคมฯ และสังคมโดยทั่วไป รวมไปถึงเป็นตัวแทนการสร้างความร่วมมือและประสานงานเอกชน รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี เพื่อเดินหน้ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของสตรี เป็นการลดอคติ ไม่กีดกัน สร้างความสมดุลและโอกาสก้าวหน้าอย่างเสมอภาค

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมฯ เผยว่า “งานในครั้งนี้ ทาง ตพส.ไทย ได้เลือกและมุ่งเน้นไว้สองประเด็น คือ บทบาทสตรีในฐานะผู้นำ และสตรีในกลุ่มสูงวัย สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คืออายุวัยในการเป็นผู้บุกเบิก ตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้สูงวัย เป็นไพโอเนียร์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ มีแบบอย่าง ให้เดินตาม แล้วก็เป็นเหตุผลที่เราใช้ชื่อเก้าทศวรรษมาเป็นชื่องาน ต้องขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านที่ได้รับการเชิดชู เพราะท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราและหลายๆ คน เป็นอย่างยิ่ง ยินดีและขอชื่นชมในความอาวุโสที่มีคุณค่าและมีเกียรติครั้งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิต”  

ในงาน เก้าทศวรรษกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย มีผู้ได้การเชิดชูเกียรติ 9 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณดี คันธวงศ์ คุณครูหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และอดีตกรรมการสมาคมYMCA กรุงเทพฯ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมแม่บ้านทหารบกและนายกสมาคมคนแรก คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่นโลกและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานกรรรมการอำนวยการโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย คุณพัชรา วิรัชพันธุ์ แม่บ้านสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง มีทักษะการใช้ชีวิต จนช่วยบริหารงานครอบครัวได้อย่างน่าทึ่ง คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของบทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2560 คุณปุญชลา ประดับพงศ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวง มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปัจจุบันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองหนึ่งเดียวที่มีอายุมากที่สุด คุณจันทร์เพ็ญ สงฆ์ประชา แม่ดีเด่น ปี 2544 ที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างคล่องตัว และ พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานกิตติมศักดิ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเจ้าพระยา ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาคมสภา แม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ และประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร หนึ่งในผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาคมฯ ที่เห็นความสำคัญของสตรีสูงวัยอย่างพวกเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนนี้อายุมาก ก็ไม่ค่อยมีคนอยากเชิญไปออกงาน ลูกหลานก็อยากให้อยู่บ้าน งานครั้งนี้ดีใจมากๆ และเป็นกำลังใจที่ดี ที่ยกย่องชมเชยพวกเราที่เคยทำประโยชน์ เพื่อสังคม และยังเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีหลายๆ คนได้ทำความดีเพื่อสังคม”

การขับเคลื่อนสตรีที่มีความสามารถ มีคุณภาพ สังคมจะได้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวตน แม้จะสูงวัย แต่ก็เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้สตรีไทยทั่วประเทศ