Friday 21 February 2020 | 10 : 05 pm
หน้าแรก Events กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 'วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์' สุดตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ‘วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์’ สุดตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ชาธิป รุจนเสรี, อุดม โอษฐยิ้มพราย, ณัฏฐิรา แพงคุณ, สุทัศน์ คงแย้ม

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ‘วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์’ ครบครันการแสดงแสง สี เสียง สินค้าของดี 4 จังหวัด พร้อมลานวัฒนธรรม สุดตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ที่ครบครันด้วยการแสดงแสง สี เสียง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สุดยิ่งใหญ่ตระการตา อิ่มอร่อยกับอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมหลากชนชาติ พบกับสินค้าของดีของพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมชมนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจ กับกิจกรรมและการละเล่นของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น ปทุมธานีนั้นมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ

สิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม” นอกจากนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคเศรษฐกิจ 4.0 หรือยุคสังคมโซเชียลมีเดีย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการในพื้นที่ผ่านสมาร์ทโฟน และนิยมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวในยุคสังคมโซเชียลมีเดียที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางนิยมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและกระจายรายได้สู่ชุมชน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงร่วมมือกันในการจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันกษัตริย์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม สินค้าของดีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กิจกรรมน่าตื่นตาที่จะมีขึ้นในงาน มีทั้งนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน การแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในพิธีเปิดงาน อาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สาธิตและประกวดการทำอาหารและการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งความบันเทิงอีกมากมาย

“ในเดือนธันวาคมนี้ จังหวัดปทุมธานีจะมีงานสำคัญด้วยกัน 3 งาน งานแรกคือพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีต้องดูแลแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีอย่างที่สุด งานต่อมาก็คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม และในช่วงปลายปี ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม เราจะมีการจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมฉลองสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความชื่นฉ่ำ ชุ่มใจ และหล่อเลี้ยงการเกษตร เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งวัดวาอารามต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาของเราถึง 191 วัด” นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวทิ้งท้าย

Latest

เฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี Beloved Fertility ‘Family Reunion’ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เชิญชวนร่วมงาน Beloved Fertility 'Family Reunion' เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี ณ ห้องบา...