Tuesday 3 October 2023 | 9 : 12 pm

อโกด้า จับมือ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการริเริ่ม ‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ

อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเปิดตัวโครงการริเริ่ม ‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของกรุงเทพฯ โดยเมื่อไม่นานมานี้ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณออมรี มอร์เกนสเติร์น, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, อโกด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 , ผู้บริหารอโกด้า และอาสาสมัครอโกด้า ได้ปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะ ทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนอุทยานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย และตลาดน้ำคลองลัดมะยมที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ

‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ เป็นโครงการริเริ่มเพื่อสังคมที่อโกด้าจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ โดยนำพันธกิจของบริษัท ที่รวมไปถึงเร่งผลักดันการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มาผนวกกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้อโกด้าประกาศบริจาคต้นไม้รวมทั้งหมด 10,000 ต้น โดยต้นไม้จำนวนที่เหลือจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปลูกต่อทั่วเมือง

นอกจากนี้ อโกด้าก็กำลังร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดทำอีก 2 โครงการริเริ่มเพื่อสังคม ได้แก่ ‘คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร’ และ ‘เวิร์คช้อปเทคโนโลยีสำหรับอนาคต’ เพื่อช่วยผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับทุกคน ทั้งในด้านการทำงานและการท่องเที่ยว การเปิดตัว ‘คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร’ จะสอดคล้องกับโครงการริเริ่ม 12 เดือน 12 เทศกาลของกรุงเทพมหานครที่ต้องการส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนการเปิดตัว ‘เวิร์คช้อปเทคโนโลยีสำหรับอนาคต’ นั้นมีเป้าหมายที่จะสร้าง รวมถึงบ่มเพาะผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในท้องถิ่นด้วยการเพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับอโกด้าเป็นครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ที่ผู้คนสามารถมาได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยวหรือทำงาน โครงการ ‘ปลูกต้นไม้ในเมือง’ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในเขตทวีวัฒนาของเรา ทั้งนี้เราหวังว่าองค์กรภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ จะสนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการริเริ่มนี้ด้วย”

คุณออมรี มอร์เกนสเติร์น, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, อโกด้า กล่าวว่า “อโกด้ามุ่งมั่นที่จะทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่พัฒนาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างเต็มที่ เพื่อความสุขของทั้งนักท่องเที่ยวและคนกรุงเทพฯ

นอกจากนี้เรายังรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ร่วมมือจัดทำ ‘เวิร์คช้อปเทคโนโลยีสำหรับอนาคต’ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเราช่วยกระตุ้น พร้อมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลของแรงงานไทย”

ในประเทศไทย ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา อโกด้าได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งหลายวิธี เช่น ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทาง มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย และแคมเปญฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ และนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวง่ายขึ้น

อโกด้าได้จัดทำโครงการริเริ่มสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ หลายโครงการ โดยถือเอาเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกโครงการ รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำ เช่น พาอาสาสมัครอโกด้าจำนวน 30 คน ไปใช้ทักษะดิจิทัลช่วยยกระดับ 5 ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งโดนผลกระทบของการระบาด ผ่านการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พาอาสาสมัครอโกด้าไปปลูกป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย และพาสาสมัครอโกด้าไปเก็บขยะบนชายหาด และในแม่น้ำลำคลองหลายแห่งทั่วประเทศไทย

Latest